Voice Technology ™

Voice Technology ™ (TFT VT) maakt gebruik van het gegeven dat uit de stem behandelpunten kunnen worden geanalyseerd in plaats van het kinesiologie protocol (armtest). Daarna worden u de behandelpunten per telefoon doorgegeven. U voert de behandeling met aanwijzingen van de therapeut uit op uw eigen locatie. Ook de aanwezigheid van Individuele Toxines kan getest worden. Voice Technology wordt inmiddels veelvuldig toegepast, zowel als de cliënt op locatie aanwezig is, of als de cliënt op afstand is. TFT VT kan via telefoon, gsm en app toegepast worden. Dit heeft voordelen als u onderweg bent (zakenreis) of als u  te ver van de behandelpraktijk woont. 

TFT Voice Technology vanuit ECHT
Er zijn cliënten die graag naar het zuiden van Nederland komen en er weekend of weekje weg van maken. Sommigen willen de trein of auto pakken en dat kan vele uren reizen kosten. Dit neemt (veel) tijd in beslag en brengt reiskosten met zich mee.
Als u gebruik maakt van TFT VT dan scheelt u dat (veel) tijd en kosten. U betaalt wel meer voor een consult. Dit komt omdat er veel  ervaring met TFT gevraagd wordt van de therapeut en het vraagt een speciale training. Het is een specialisme, of zoals de grondlegger van TFT Roger Callahan zegt 'it is a skill' het vraagt therapeutisch vakmanschap.
Een ander voordeel van TFT VT is dat u het kunt krijgen op ieder plaats en ook buiten werktijden. Indien u mij belt - en er is sprake van een behandelcontract - en ik neem op dan kan ik u direct behandelen.
Indien ik niet bereikbaar ben dan bel ik zo spoedig als mogelijk is terug.
Een aantal cliënten heeft op belangrijke momenten (zoals een mogelijke relatie, crisis of een belangrijke werkvoordracht of bijeenkomst) hulp ingeroepen. Deze interventies duren veelal niet meer dan 10-30 minuten.
Als er therapie via Voice Technology wordt toegepast dan kan er gewerkt worden op basis van een tijdspanne van 1 - 1,5 uur per sessie. Deze tijd biedt voldoende ruimte om te werken en cliënten bij mij zijn dit gewoon.
Ook collega-therapeuten kunnen de hulp van TFT VT inzetten om een doorbraak te creëren in het therapieproces, waarna cliënt of patiënt en therapeut weer verder kunnen in het behandelproces.

 

Voor wie kan Voice Technology ™ behulpzaam zijn?

Voor vele mentaal-emotionele klachten waaronder trauma's (recent opgelopen of langer geleden), angst, onrust en dergelijke kan een TFT VT traject heel nuttig zijn. In momenten van crisis kan TFT VT ruimte en meer openheid in denken geven. Als u van TFT VT gebruik maakt, zal ik er voorzorgen dat u zo spoedig als mogelijk is behandeld kunt worden. Dit kan ook op tijden die zich in de persoonlijke levenssfeer (is vrije tijd) van de therapeut bevinden. Dit is een extra service. Het heeft al vaker voor opluchting gezorgd bij mijn cliënten. Het hangt van de klacht af hoeveel sessies er nodig zijn.  Ook wordt TFT VT toegepast binnen een ander behandeltraject bij collega-therapeuten. Met name bij het oplossen van hardnekkige blokkades kan TFT VT uitkomst bieden.
Uiteraard zijn er ook beperkingen aan de toepassing van TFT VT.

Voordelen van TFT Voice Technology zijn:

 • TFT VT is zeer efficiënt
 • U hoeft niet te reizen
  U kunt behandeld worden op een voor u geschikte plaats en tijd
 • U bespaart kosten en tijd
 • Als u ver weg woont, kunt u toch gebruik maken van de kracht van TFT
 • In crisis situaties kunt u buiten werkuren geholpen worden

Ik wil een consult aanvragen.

Uitzonderingen of beperkingen voor het gebruik bij Voice Technology™

Bij TFT Voice Technology ™ wordt gebruik gemaakt van uw stem.  De cliënt voert zelf de behandeling uit door de behandelpunten te tappen.  Zonder stem kan de therapeut normaal gesproken geen behandelpunten vinden. Als een cliënt de armen niet kan bewegen of problemen met de motoriek heeft kan het tappen niet of moeilijk plaatsvinden. Toch zijn er dan nog mogelijkheden onder voorwaarde dat een volwassen begeleider aanwezig is. Hieronder volgen een aantal uitzonderingen:

 • Kinderen: Bij Thought Field Therapy (TFT) wordt gebruik gemaakt van focus. Kinderen zijn niet altijd of slechts deels in staat te focussen op een probleem. Alleen als het kind in de belastende situatie is kan er dan behandeld worden. U kunt zich voorstellen dat dat vaak niet wenselijk is. Bij kinderen is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Spraakuitval: Bij TFT VT wordt gebruik gemaakt van de spraak. Zonder dat kan er niet behandeld worden. Als u last heeft van spraakuitval dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT Voice Technology zinvol is. Soms komt het voor dat een begeleider de benodigde ' stem'  levert. Of dit mogelijk is, hangt van een aantal factoren af.
 • Lichamelijke handicap: Bij TFT VT is het noodzakelijk dat iemand de behandelpunten zelf kan aanraken. Kunt u dit niet of slechts deels dan dient u iemand bij u te hebben die dat wel kan of die u kan assisteren als de motoriek minder goed werkt.
 • Verstandelijk handicap: Bij verstandelijk gehandicapten dient de ouder of voogd of een andere behandelaar de behandeling te begeleiden of zelf uit te voeren bij de cliënt. Ook hier is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Zware dissociatieve klachten of epilepsie: Bij TFT VT dient u aanspreekbaar te zijn. Hoewel epilepsie heel anders is dan dissociatieve klachten dient de cliënt aanwezig te zijn voor behandeling. Als iemand wegvalt en niet meer reageert kan er niet behandeld worden. Als u hier last van heeft dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT VT zinvol is. Met begeleiding door een derde persoon zijn er misschien toch mogelijkheden.
 • Zware psychische of psychiatrische stoornissen: Bij zware psychische klachten dient eerst u contact op te nemen met de behandelende therapeut. Onder zware psychische of psychiatrische stoornissen vallen onder meer, echter niet uitsluitend beperkt tot:
  • Ernstige vormen van dissociatie
  • Zware depressie
  • Anorexia en Boulimea en aanverwante eetstoornissen: hierbij geldt dat TFT VT binnen een langdurig behandeltraject kan worden ingezet. Dit kan binnen Effeta, bij Imet of bij uw reguliere behandelaar.
  • Borderline
  • Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
  • Schizofrenie
  • andere zware psychische of psychiatrische stoornissen

U kunt bij zware psychische of psychiatrische stoornissen alleen behandeld worden met toestemming en begeleiding van uw (reguliere) behandelaar. Vooroverleg is dan nodig. Bij het aanvragen van een consult dient u dit melden. Tevens wordt u dit gevraagd bij de behandelovereenkomst.

Overigens kan TFT VT zeer goed helpen bij de zware klachten om ernstige trauma's op te lossen en om de nodige rust te creëren via kortdurende interventies binnen een langer behandeltraject van een collega-therapeut.