Thought Field Therapy theorie

Veel van de inhoud van deze website komt uit de documentatie en boeken van Dr. Roger J. Callahan. De principes achter Thought Field Therapy theorie of kortweg TFT zijn ontdekt door Dr. Roger J. Callahan, een bekend klinisch psycholoog in de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft de techniek en de onderliggende theorie ontwikkeld met als effect een voor de psychotherapie ongehoord grote effectscore. 

Thought Field Therapy (TFT) theorie: Dr. Roger J. Callahan

Na mijn kennismaking en grondige bestudering van TFT en de toepassing van TFT bij mijn cliënten bleek mij dat de successcore van mijn cliënten drastisch omhoog is gegaan. De meerderheid die eerst met een probleem moest leren leven kan nu echt worden geholpen. Een psychisch-emotioneel storend probleem kan opgelost worden. Binnen de Thought Field Therapy theorie wordt dan gesproken over genezing van de klacht. Ik sta achter het begrip ‘genezing’ zoals gedefinieerd door Dr. Callahan. Een cliënt is genezen als op een bepaald moment in de tijd blijkt dat de cliënt na een behandeling en de test in de praktijk, klachtenvrij is. 
Op het moment dat een cliënt klachtenvrij is, doet zich een nieuwe vraag voor ‘Hoe lang houdt het?’. Op zich is deze vraag al een compliment voor de therapievorm. Deze vraag is namelijk in de psychotherapie hoogst ongebruikelijk. Dit houdt dus in dat cliënten blijkbaar merken dat ze klachtenvrij zijn en zich dan zorgen maken over een eventuele terugkeer van het probleem. De eerste TFT cliënt van Dr. Roger J. Callahan had een zeer ernstige vorm van waterfobie. Deze cliënt is met TFT geholpen en is nu al meer dan dertig jaar klachtenvrij. Dus zo lang kan het resultaat in ieder geval houden. 

Binnen de Thought field therapy theorie wordt het begrip ‘Perturbation’ gebruikt. Dit betekent ‘A cause of mental disquietude’. Vertaald betekent dit zoveel als ‘Een reden voor emotioneel ongemak’. Dr. Callahan heeft dit begrip gebruikt en er van gemaakt ‘The cause of mental disquietude’. Vertaald betekent dit zoveel als ‘Dè reden voor emotioneel ongemak’.
Een pertubatie is een energetische codering van een emotioneel storend probleem en bevat informatie. Als een pertubatie in trilling wordt gebracht (getriggerd) dan is de perturbatie in staat om een groot systeem (een mens) in een bepaalde emotionele toestand te brengen. Hiervoor heeft Dr. Callahan gekeken naar de kwantum mechanica, waar veranderingen bij zeer lichte deeltjes (elektronen) er veranderingen bij verhoudingsgewijs zeer zware deeltjes  (atoomkernen) een effect optreedt. Een voorbeeld is iemand die fobisch is voor bijvoorbeeld pleinen. De gedachte aan een plein is vaak genoeg om de angst op te roepen. De perturbatie wordt dan aangesproken (getuned) door de persoon zelf (namelijk de gedachte aan een plein), waardoor de persoon de effecten zoals verhoogde hartslag, zweten en dergelijke opmerkt. Het werkelijk zien van een plein geeft eenzelfde effect.

Door energie via palpatie (tappen of kloppen) in de meridianen te brengen volgens een specifieke volgorde kan de perturbatie aangesproken worden als de cliënt aan het probleem denkt. Dit 'denken aan het probleem' wordt het intunen genoemd. Binnen de Thought field therapy theorie is deze focus essentieel. De ingebrachte energie komt in de meridiaan en kan de perturbatie beïnvloeden. Voor het aanspreken van de perturbatie wordt alweer gekeken naar de kwantum mechanica (bij uitstek het terrein van kennis over energie), waarbij het effect optreedt dat deeltjes/energieën elkaar beïnvloeden ongeacht de afstand, en wel direct in de tijd. Dit levert een verklaring waarom bij TFT enerzijds het effect optreedt dat een probleem zo snel verholpen kan worden (in een proces van enkele minuten), en anderzijds dat het resultaat sprongsgewijs (vgl. quanten) verloopt.
Dit is dus heel anders dan mensen normaal gewend zijn. In de oude meer Newtoniaanse denktrant verloopt alles trager, moeizamer. Dus ook conventionele therapieën die vanuit meer Newtoniaanse denkbeelden uitgaan verlopen moeizamer. Er moet (vaak hard) voor gewerkt worden. Bij TFT gaat het snel, zoals energie normaal snel reageert of stroomt.

De perturbatie is een van de grondslagen binnen de Thought field therapy theorie. Dr. Callahan geeft hiermee een verklaring voor een zogenaamd emotioneel controle systeem dat ieder mens en ook de meeste gewervelde diersoorten hebben. Het is een natuurlijk systeem dat er bijvoorbeeld onder meer voor zorgt dat mens en dier, als ze gaan bewegen en daarmee perspectief (diepte) gaan waarnemen, hoogtevrees ontwikkelen. Hoogtevrees is in een bepaald stadium van ontwikkeling een bescherming die ervoor zorgt dat een zich ontwikkelend mens of dier geen noodlottige valpartij maakt. Op een gegeven moment is dit niet meer nodig en ‘groeit’ de mens of het dier erover heen. 
Op enig moment in de ontwikkeling wordt een perturbatie gecreëerd en later in de tijd wordt deze perturbatie weer onwerkbaar gemaakt door de natuur binnen het emotioneel controle systeem. Dit is een volkomen natuurlijk proces dat vele ouders bij hun kinderen kunnen waarnemen.
Vergelijkbaar kan iemand een trauma meemaken. Als iemand een trauma meemaakt dan zijn de post-traumatische (PTSS) effecten daarvan in zekere zin ' nuttig' . Het helpt voorkomen dat de persoon een dergelijke ervaring nogmaals meemaakt. Gedurende het trauma wordt dan een perturbatie gecreëerd dat als het in trilling wordt gebracht (bijvoorbeeld lopen in een donker straatje) de traumatische herinneringen en ervaringen kan oproepen. De getraumatiseerde persoon zal dan zeer goed opletten of die straat mijden. De post-traumatische effecten hebben een functie, hoewel ze het leven van een slachtoffer behoorlijk kunnen verstoren. Welnu, als de codering van een perturbatie bekend is dan kan die pertubatie gedecodeerd worden en zodoende onwerkbaar worden gemaakt. In het Engels wordt hier het betere woord ‘subsumed’ voor gebruikt.
Dr. Callahan heeft gevonden dat de codering van een perturbatie via kinesiologie kan worden achterhaald en dan via het ‘tappen’ van meridiaanpunten kan worden behandeld. Later heeft hij gevonden dat de codering ook via de stem kan worden achterhaald. Binnen de Thought field therapy theorie wordt dit Voice Technology (VT) genoemd.