TFT in het kort

Thought Field Therapy of kortweg TFT is ontwikkeld door Dr. Callahan, een Amerikaans klinisch psycholoog werkzaam in California VS. Zijn werk heeft geleid tot de ontdekking van de oorzaak van emotioneel-storende problemen en de ontwikkeling van Thought Field Therapy.

Thought Field Therapy is een briljant eenvoudige therapie. Via deze techniek kan een emotioneel-storend probleem met een zeer hoge mate van succes opgelost worden. Deze belofte wordt ondersteund door vele therapeuten wereldwijd en de resultaten worden door statistiek bevestigd.

Binnen TFT worden volgens een bepaalde volgorde meridiaanpunten getapt, oogbewegingen gemaakt en opnieuw meridiaanpunten getapt met een voorspelbaar resultaat.
Als er geen resultaat is dan is de gekozen volgorde onjuist of is er sprake van er Psychologische Reversie (PR). PR is een zeer belangrijke ontdekking van Dr.Callahan. 

TFT in het kort: Psychologische Reversie blokkeert een normalerwijze effectieve therapie om resultaat te hebben. Dit geldt in principe voor elke psychotherapie. Pas na oplossing van de PR kan een normalerwijze effectieve therapie het beoogde resultaat geven. Omdat PR een normaal voorkomend verschijnsel is kan iedereen daar last van hebben. Binnen therapieland wordt dan wel eens gesproken van ‘de cliënt is in de weerstand’. Dit is dan geen bewuste weerstand door een onbekend psychologisch proces maar kan Psychologische Reversie zijn en is op te lossen.
Een voorbeeld van iemand in Psychologische Reversie is als iemand rechts zegt als die persoon links bedoeld. Dus het omgekeerde zegt van wat hij of zij bedoeld. Psychologische Reversie weerhoudt mensen ervan om gestelde (reële) doelen te behalen. Het is een obstructie in het proces.

TFT in het kort: ervaringen

TFT in het kort: laat het leven stromen

Een belangrijk kenmerk van TFT is dat cliënten veelal ervaren dat het oplossen van het probleem sprongsgewijs verloopt. Een cliënt geeft de ernst van het probleem weer op een schaal van bijvoorbeeld nul, geen last, tot tien, maximale last. 
Een normaal afnemend verloop van de mate waarin een cliënt last ondervindt van een probleem op een schaal van 0 tot 10 is dan 9-7-4-0. Waarbij, bij een 0 de cliënt het probleem op dat moment niet ervaart noch het probleem kan oproepen. 
Daarna treedt een fase in die tracking wordt genoemd. Hierin wordt de cliënt gevolgd zodat een eventuele terugval onderzocht kan worden op hoe dat dan komt en wellicht ook hoe dit verholpen kan worden. Een simpele herhaling van de procedure verhelpt dan weer de klacht. 

TFT is in het kort effectief bij alle emotioneel storende problemen zoals angsten, trauma, stress e.d.