FAQ TFT ontwikkeling

Bij het schrijven over de TFT ontwikkeling dan kom je direct uit bij Dr. Roger J. Callan, klinisch psycholoog in de USA. Hij is degene die het van de grond af heeft opgebouwd in meer dan dertig jaar! Met in den beginne een kleine succes score en gedurende de jaren een steeds hogere succes score. In 2013 overleed Dr. Roger J. Callahan op 88-jarige leeftijd. Een punt van vertrek om meer te weten te komen kunt u vinden bij Meer ...

 • Van wie komt TFT eigenlijk? 
  De grondlegger en ontwikkelaar van Thought Field Therapy is Roger J. Callahan Ph.D. Een klinisch psycholoog in de Verenigde Staten van Amerika met een ruime staat van dienst die meer dan 30 jaar geleden stuitte op een radicale genezing van een patiënt met een fobie voor water. Zie ook de historie. Hij onderkende de snelle genezing van de fobie en het belang hiervan en ontwikkelde gedurende jaren deze opmerkelijke therapie. Hij schreef diverse boeken over TFT. Hij bereikte, volgens eigen zeggen, met Voice Technology™ een succes score van 99% voor een aantal psychische problemen. Roger Callahan is op 83 jarige leeftijd gepensioneerd. Hierbij dient wel te vermelden dat het toepassen van TFT een vakmanschap is 'A skill' in Roger's woorden. Meer vaardigheid in TFT helpt met een hogere score.
  Voice Technology™ is een ontdekking van Roger Callahan. De therapeut haalt uit de stem de decodering van de perturbaties.
  Nu TFT causal diagnostics op een globale schaal beschikbaar is, zijn er meerdere mensen die TFT en daarvan afgeleide technieken menen verder te ontwikkelen (zonder of slechts heel summier de grondlegger van TFT te noemen). Men doet dat vaak ter meerdere eigen glorie als zo vaak gebeurt. Helaas zijn er mij geen nieuwe baanbrekende ontdekkingen bekend die van de TFT dialecten zijn gekomen. Voice Technology is zelfs na een afsplitsing van een bekend dialect Emotional Freedom Technique (EFT) ontdekt/gecreëerd door Roger Callahan.  EFT is in potentie niet zo krachtig als TFT, echter wel een goed instrument voor therapeuten voor een veelvoud van klachten.
  Gelukkig is er een kentering gekomen en is er een ontwikkeling onder de diverse dialecten en de TFT grondleggers om weer samen naar voren te komen.
 • Wordt TFT verder ontwikkeld? 
  Ja, op meerdere plaatsen in de wereld wordt TFT toegepast en de ervaring met TFT neemt toe. Net zoals het aantal toepassingsgebieden van TFT. Er is ook steeds meer onderzoek naar de precieze werking waardoor ook de theorievorming (hypotheses) steeds meer gefundeerd wordt. In de praktijk wordt dit dan bevestigd.
 • Na de dood van Dr. Callahan heeft een Fransman op het gebied van Psychologische Reversie nog drie typen geïntroduceerd, waardoor het aantal nu op zes typen behandelbare Psychologische Reversie staat.
  Zelf heb ik een robuust protocol ontwikkeld voor het oplossen van Individuele Energetische Toxines, het IET Clearance Algorithm. Het protocol werkt hier zeer krachtig op in en versneld therapie daarmee nog meer. Ik heb het IET Clearance Algorithm met TFT therapeuten wereldwijd gedeeld.
 • TFT ontwikkeling: wat is het Apex probleem?
  Als iemand met het verstand op de top van het kunnen functioneert dan wordt (in het Engels) gezegd dat die persoon op de Apex functioneert. Zo iemand staat open voor nieuwe ideeën. De apex is de top van een gelijkzijdige driehoek.
  De meeste mensen functioneren, het grootste deel van de tijd, met hun verstand veelal niet op de top van hun kunnen. Als iemand dan iets revolutionairs ontmoet dat heel wat ideeën aanspreekt van die persoon die verandering behoeven, dan reageert zo een persoon vaak ontkennend en zoekt een verklaring voor het gebeuren dat meer aansluit op de eigen bestaande ideeën. Zo zal iemand die eerst aangeeft een 10 op de schaal te hebben van het probleem, na een geslaagde behandeling (waarde 0) vertellen ‘eigenlijk had ik geen probleem’. De techniek wordt dan niet gezien als datgene dat dat gedaan zou kunnen hebben. Of er worden verklaringen gegeven die bij nadere beschouwing niet kunnen.
  Een interessante verklaring is de zogenaamde placebo verklaring door deskundigen. Terwijl deze deskundigen waarschijnlijk nog nooit een oplossing van een fobie door een placebo effect hebben gezien. Het is een begrijpelijk menselijk schokkend iets; zien dat een emotioneel probleem zoals een fobie zo snel kan worden opgelost.
  Een veel gehoorde verklaring is ‘Je hebt me afgeleid’, terwijl de therapeut in de sessie net vraagt om aan het probleem te denken terwijl men TFT doet. Je denkt er aan en je wordt er afgeleid van waar je aan denkt? Een uiting van het APEX probleem.
  Het Apex probleem is een bekend en voorspelbaar gegeven en heeft waarschijnlijk te maken met onbekendheid met de techniek en het feit dat behandeling op deze manier mogelijk is. In de loop van de tijd zal de bekendheid toenemen en daarmee zal het Apex probleem afnemen.

TFT ontwikkeling

 • TFT ontwikkeling: ik heb wel eens gehoord van CT TFT, evTFT en van EFT of EVT?
  Een drietal trainees van Dr. Callahan hebben het TFT gebruikt om er een eigen variant van te maken. Zij hebben de twintigtal jaren onderzoek van Dr. Callahan gebruikt binnen hun variant en zo komen zij tot het eerste en tweede niveau van TFT.
  Sommige psychologen in Nederland gebruiken deze evTFT variant. Deze variant wijkt in mijn ogen slechts weinig af van de TFT ontwikkeld door Dr. Callahan die ook wel CT TFT wordt genoemd. CT staat dan voor Callahan Techniques. De evTFT variant staat voor 'evolved TFT'. In mijn ogen een verkeerde naam. De enige techniek die echte 'evolved' is na 'Causal Diagnostics' ofwel het tweede niveau van TFT is het Voice Technology™. De successcore van Voice Technology is hoger dan van het tweede niveau (CT TFT of evTFT).
  Binnen het Instituut voor Thought Field Therapy zijn de therapeuten getraind door Dr. Roger Callahan zelf en dus volgens het CT TFT.
  EFT (Emotional Freedom Technique) of het Nederlandse EVT (Emotionele Vrijheid Techniek) is ontwikkeld door een trainee van Dr. Callahan die het beschikbaar wilde maken voor zelfhulp voor het grote publiek. Hiervoor is de diagnose en één meridiaanpunt geschrapt en dient een EFT beoefenaar een groot deel (7 stuks) of de 13 meridiaan punten achtereenvolgens te tappen om zodoende te trachten om de code van het probleem te breken en het probleem op te lossen. Bij een emotioneel probleem dat door een volgorde van twee of drie meridiaan punten wordt gevormd is dit nog te doen. De kans dat de juiste punten worden meegenomen is dan groot. Bij een complexer probleem is TFT diagnose efficiënter. Met EFT ben je met een complex probleem ‘nogal even bezig’.
  In mijn visie is EFT of EVT geschikt voor zelfhulp. Bij zwaardere problemen kan een geschoolde therapeut met succes EFT toepassen, echter er wordt wel de kans gelopen dat het een keer niet werkt. Informeel hoor ik dat wel eens. De therapeut of de cliënt dient dan toch een TFT professional te zoeken.
  Een CT TFT therapeut herken je aan de achtervoeging TFT DX, TFT Adv of TFT VT.
 • TFT ontwikkeling: op Internet heb ik iets gelezen over Voice Technology™ en een mogelijk placebo effect?
  Met Voice Technology™ heb ik ervaring. Het werkt prima en is een welkome aanvulling voor de cliënt. Ik vind dat elke techniek zich in de praktijk dient te bewijzen. Daar hoort kritiek en onderzoeken die mogelijk iets anders beweren bij. Zoals bij elk onderzoek geldt dat er diverse parameters en omstandigheden zijn. Zelfs parameters die (nog) niet bekend zijn. Dat komt een wetenschapper tegen. Ik werk als therapeut. Vanuit het therapeutische gezichtspunt zie ik dat de techniek en ook Voice Technology™ beter presteert dan enig andere bekende techniek die inwerkt op emotioneel-storende problemen.
  Ook heb ik geobserveerd dat behoudende krachten in de maatschappij om verschillende redenen elke nieuwe techniek niets vinden. Inmiddels is TFT niet meer nieuw en de behoudende kracht nog steeds behoudend. In een wereld waar alles veranderd kun je dan de dingen dan onveranderlijk laten? Aan de behoudende krachten in de maatschappij kan ik vragen 'is dat een illusie?'
 • Ik lees andere dingen over o.a. over TFT?
  Op Internet wordt veel geschreven. Ik heb zelf ook gelezen over auteurs die onder meer door mij gekende technieken als Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Neurolinguistic Programming (NLP) en Thought Field Therapy (TFT) afraden. Tja, EMDR en NLP zijn toch ingeburgerde technieken waar meerdere mensen baat bij hebben gehad. EMDR heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst met onderzoeksresultaten. Wat kun je met dergelijke zogenaamd kritische geschreven, vaak eenzijdige, artikelen op het Internet? Het beste kan eenieder, dus zeker cliënten en therapeuten, zelf afwegen en inschatten wat goed is en welke techniek geschikt is voor de aanpak van een probleem. Voor cliënten zal dit, uiteraard, lastiger zijn. Een leidraad kan zijn 'passen de klacht en de therapie bij elkaar?' Als dat zo is dan zal in een ambulante setting en zonder psychopathologie, vaak vlot resultaat geboekt kunnen worden. De cliënt zal zo veel mogelijk zelf dienen in te schatten wat goed is. Zelf na te gaan hoe de reputatie is van een therapeut en zelf dienen te kijken of een therapeut lid is van een beroepsvereniging etc. In het telefoongesprek en/of de intake dient een cliënt zelf in te schatten of hij of zij begeleidt wil worden door de therapeut. Het leuke is dat op Wikipedia in een artikel Thought Field Therapy negatief belicht wordt, zelfs een 'fringe therapy' (dat is 'aan de rand therapie') genoemd wordt, deels gebaseerd op overtuigingen en aannames. Daartegenover zijn er de geaccepteerde wetenschappelijk statistisch onderbouwde trauma resultaat onderzoeken die aangeven dat TFT de beste trauma techniek van dit moment is. Tja zo gaat dit nu eenmaal. Waar ga je voor vooringenomenheid of statistisch onderzoek. De keuze is aan de lezer.