FAQ TFT de therapie

FAQ TFT Therapie: veel voorkomende vragen bij het volgen van Thought Field Therapy. De meeste cliënten die geen Thought Field Therapy ervaren hebben willen daar vooraf graag meer over weten. Vandaar dat hier aanwijzingen en vragen en antwoorden zijn opgeschreven

 • Zijn er risico’s aan een behandeling met TFT?
  Nee, een TFT behandeling uitgevoerd door een vakbekwaam therapeut zijn tot nog toe, na tientallen jaren therapie door veel therapeuten geen risico’s bekend. Met de spiertest kan iemand fysiek eventueel te zwaar belast worden. Bijvoorbeeld als iemand al klachten aan de arm of schouder heeft. Binnen het TFT protocol wordt daarom van te voren gevraagd of een cliënt klachten heeft aan bijvoorbeeld de arm of de schouder. Bij TFT VT is dit niet nodig. De stem is dan voldoende.
 • Wat is TFT diagnose?
  Met TFT causal diagnostics wordt gezocht naar de energetische code van de op te lossen klacht. De energetische code wordt uitgedrukt in meridiaanpunten. Als de code niet wordt gevonden, blijft de situatie zoals die is in stand. Wordt de code gevonden, dan wordt de klacht positief, meestal radicaal, beïnvloedt.
 • FAQ TFT therapie: Wordt ik aangeraakt tijdens TFT? 
  Dat hoeft niet. Middels TFT VT kan de therapeut de behandelpunten voor u vinden. U kunt dan beter in uw eigen proces blijven. Sommige mensen willen graag voelen wat er gebeurt. De TFT dx ofwel diagnose via een spiertest kan dan worden uitgevoerd. De punten die worden gebruikt bij de diagnose alsook de behandeling raakt u zelf aan. De therapeut houdt zich dan bezig met diagnose en begeleiding d.m.v. een spiertest (bijvoorbeeld druk op de arm bij de pols). Mocht het belasten van een arm een probleem zijn dan kan een spiertest worden uitgevoerd die ofwel de arm anders belast, of de voet of de vingers belast. In het voorgesprek wordt gevraagd of de cliënt mag worden aangeraakt voor de spiertest. Bij cliënten met traumatische ervaringen op aanraking is TFT VT de beste optie.
 • Wat is tappen? Het is een Engels woord. Als iemand op een bepaald meridiaanpunt gaat tappen, dan brengt die persoon met twee vingers in een licht kloppende beweging energie in op dat specifieke meridiaanpunt. Pas bij tappen van het laatste punt in een serie (de sequentie) zal er iets gebeuren. De volgende video geeft een uitleg voor een 'traumatic stress recovery algoritme'.
 • Ik ben zo snel van die klacht af. Had ik eigenlijk wel een klacht? 
  Doordat de behandeling zo snel verloopt zijn mensen wel eens geneigd om niet te geloven dat het werkt. Merkwaardig genoeg vergeten ze dan dat er een probleem was en dat na de behandeling er blijkbaar geen probleem meer is. Dit is een onderkend gegeven en wordt het ‘Apex’ probleem genoemd. Een van de redenen is dat de meeste mensen langdurig en alleen maar hebben gehoord dat therapie langzaam doorwerkt, lang duurt enz. Met andere woorden mensen zijn opgevoed met die gedachte en het herzien van een standpunt kost tijd en is voor enkele mensen niet mogelijk of aanvaardbaar.
 • Ik sta hier een beetje met mijn armen te zwaaien. Hoe kan dit nu werken?
  Slechts enkele mensen (2 tot nog toe) reageren op deze manier bij het uitvoeren van de spiertest. Dit is begrijpelijk. Het heeft te maken met enerzijds de onbekendheid (onbekend=onbemind?) van de therapie en het Apex probleem.
 • FAQ TFT therapie: Dien ik over het probleem te praten? 
  Nee, in principe is dat niet nodig. Er kan ook gewerkt worden als u aan het probleem denkt en bij TFT VT nummers opnoemt terwijl u aan het probleem denkt, in de trant van '1,2,3' of 'a,b,c'. Voor de beste therapeutische aanpak (het volgen van het proces) is het beter om wel over het psychisch emotionele probleem te praten. Bijvoorbeeld bij schuld of schaamtegevoelens kan de cliënt dit wellicht niet. De cliënt kan na de behandeling vinden dat er wel over gesproken kan worden om bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen. Dat is dan een sterke uiting dat er iets wezenlijks gebeurt is.
 • Kunnen kinderen ook geholpen worden?
  Ja. Het is voor de werking van de therapie belangrijk dat wordt afgestemd op het probleem. Kunnen kinderen dat, bijvoorbeeld door er aan te denken en dan het ongemak te voelen, dan kan binnen de therapie sessie gewerkt worden.
  Kunnen (met name jongere kinderen) moeilijk of niet afstemmen dan kan alleen in een echte situatie (dus life) behandeling plaatsvinden. Dit is helaas niet altijd wenselijk.
  Soms wordt ook wel getracht via de energetische verbinding van moeder/vader en kind te werken. Bijvoorbeeld als het kind op schoot zit kan de ouder getest worden. Het is niet zeker dat dit altijd werkt.
  Middels diagnose kunnen mensen ook (huis)dieren (honden,katten,paarden) die een emotioneel controle systeem hebben behandeld worden. 
  Neem contact op om overleg of behandeling mogelijk is.
 • FAQ TFT therapie: Bij TFT wordt gesproken over genezing (cure) van een emotioneel-storend probleem. Hoe zit dat?
  Doordat bij TFT er directe feedback is van de cliënt en deze kan aangeven of er iets veranderd is, kan gesteld worden dat als een cliënt voor behandeling het probleem kan oproepen en direct na behandeling helemaal niet meer, dat er iets veranderd is. Als bovendien blijkt dat een cliënt bijvoorbeeld niet meer fobisch is in een situatie die voorheen fobische klachten geeft, dan stelt Dr. Callahan voor dat probleem op dat moment als opgelost of genezen te beschouwen.
  De vraag die dan vaak wordt gesteld is ‘Hoe lang houdt het?’. De tijd zal dat leren.
  Ikzelf vergelijk het wel eens met een gebroken been. Als het genezen is weet iedereen dat het normalerwijs houdt. Het is daarmee geen garantie dat datzelfde been niet opnieuw kan breken. Binnen TFT is het bekend dat bij zeer stressvolle situaties een eerder verholpen probleem bij sommige mensen kan terugkeren (vergelijkbaar met het opnieuw breken van een been). Een herhaling van de TFT procedure lost het emotioneel storende probleem dan weer op.
 • FAQ TFT therapie: Is TFT eenvoudig te leren?
  TFT volgt een procedure die stoelt op een gedegen onderbouwd fundament. Vanuit dit fundament is een structuur of procedure gekomen.
  De techniek zelf is briljant eenvoudig. Voor een goed resultaat is vaak de vaardigheid van de therapeut nodig. Een vergelijking met een hamer is van toepassing. Een briljant eenvoudig (gewoon) instrument. Voor de een iets om een spijker in de muur te slaan, voor de ander een instrument om huizen te bouwen. Er is veel vakmanschap nodig om huizen te bouwen. Voor het oplossen van trauma's of gelaagde problemen is dat net zo.
  Bij sommige problemen kan het voorkomen dat een probleem gelaagd is. Als alleen de oppervlakte behandeld wordt, dan wordt het eigenlijke diepere probleem overgeslagen. De vaardigheid van de therapeut (zeker bij TFT VT) is dan nodig om toch de diepere oorzaak te behandelen. Sommige ogenschijnlijke eenvoudige problemen hebben diepere oorzaken. Vaak is dat dan de oorzaak waarom een cliënt niet op eigen beweging het probleem heeft kunnen oplossen. Met begeleiding van de therapeut kan dan dieper gezocht en behandeld worden

FAQ TFT therapie: begeleiding van een therapeut