Voice Technology ™

Voice Technology ™ (TFT VT) maakt gebruik van het gegeven dat uit de stem behandelpunten kunnen worden ganalyseerd in plaats van het kineosologie protocol (armtest). Daarna worden u de behandelpunten per telefoon doorgegeven. U voert de behandeling met aanwijzingen van de therapeut uit op uw eigen locatie. Ook de aanwezigheid van Individuele Toxines kan getest worden. Voice Technology wordt inmiddels veelvuldig toegepast zowel als de cliënt op locatie aanwezig is, of als de cliënt op afstand is. TFT VT kan via telefoon, gsm en via onder meer Skype toegepast worden. Dit heeft voordelen als u onderweg bent (zakenreis) of als u  te ver van de behandelpraktijk woont. 
Er zijn cliënten die graag naar het zuiden van Nederland komen en er weekend of weekje weg van maken. Sommigen willen de trein of auto pakken en dat kan vele uren reizen kosten. Dit neemt (veel) tijd in beslag en brengt reiskosten met zich mee.
Als u gebruik maakt van TFT VT dan scheelt u dat (veel) tijd en kosten. U betaalt wel meer voor een consult. Dit komt omdat er veel  ervaring met TFT gevraagd wordt van de therapeut en het vraagt een speciale training. Het is een specialisme, of zoals de grondlegger van TFT Roger Callahan zegt 'it is a skill' het vraagt therapeutisch vakmanschap.
Een ander voordeel van TFT VT is dat u het kunt krijgen op ieder plaats en ook buiten werktijden. Indien u mij belt - en er is sprake van een behandelcontract - en ik neem op dan kan ik u direct behandelen.
Indien ik niet bereikbaar ben dan bel ik zo spoedig als mogelijk is terug.
Een aantal cliënten heeft op belangrijke momenten (zoals een mogelijke relatie crisis of een belangrijke werk-voordracht of -bijeenkomst) hulp ingeroepen. Deze interventies duren veelal niet meer dan 10-30 minuten.
Als er therapie via VT wordt toegepast dan kan er gewerkt worden op basis van een tijdspanne van 1 - 1,5 uur per sessie. Deze tijd biedt voldoende ruimte om te werken en cliënten bij mij zijn dit gewoon.
Ook collega therapeuten kunnen de hulp van TFT VT inzetten om een doorbraak te creëren in het therapieproces, waarna cliënt of patiënt en therapeut weer verder kunnen in het behandelproces.