Psychologische Reversie

Een andere zeer belangrijke ontdekking van Dr. Callahan is het fenomeen Psychologische Reversie (PR). Dit is een vaak onbewuste blokkade. Iedereen heeft er wel eens last van. Bijvoorbeeld als je ‘rechts’ zegt en eigenlijk ‘links’ bedoeld. PR kan er voor zorgen dat een normalerwijze effectieve therapie geen effect heeft. Het kan ervoor zorgen dat iemand een (reëel) doel stelt en dat daarna op een of andere manier niet haalt. Het kan ervoor zorgen dat therapeuten (wellicht gefrustreerd) zeggen ‘De cliënt of patiënt zat in de weerstand’. Welnu, dit effect kan een energetische blokkade zijn die meestal eenvoudig op te lossen is. Een PR kan slechts op een klein aspect van iemands leven betrekking hebben, dan is dit een specifieke PR. Echter als het ip vele terreinen van iemands leven optreedt dan wordt gesproken over een massieve PR.

Een andere ontdekking is dat specifieke stoffen (zoals stoffen die bijvoorbeeld bij roken geïnhaleerd worden) in staat zijn om een PR te creëren, bij een kleine groep mensen. Deze stoffen zijn zelfs in staat een eerder opgelost probleem bij weliswaar een kleine groep mensen weer terug te brengen. Deze stoffen worden energetisch toxisch genoemd voor die specifieke persoon. Of een stof energetisch toxisch is, is persoonsgebonden. Sterker nog, het kan binnen één persoon op een probleem een ongewenst effect hebben en bij een ander probleem geen uitwerking. De effecten van deze energetische stoffen kunnen gecorrigeerd worden. Beter is het echter dat de persoon deze stoffen mijdt. Energetisch toxische stoffen zijn onderwerp van verder onderzoek.