Wat is thought Field Therapy (TFT)?

Wat is Thought Field Therapy (TFT)?

Thought Field Therapy is een techniek of procedure die als grondslag heeft 'Denk aan het emotioneel-storend probleem', terwijl energie wordt ingebracht via meridiaanpunten volgens een bepaalde volgorde, in combinatie met een set van oogbewegingen’, waarbij een gunstig effect of resultaat wordt verkregen. 
Achter dit eenvoudige en briljant ogende TFT zit een heleboel kennis en wetenschapsbeoefening.

Thought Field Therapy (TFT) bestaat uit drie niveau’s:

  • Het eerste niveau is het standaard algoritme voor bijvoorbeeld ‘angst’ of ‘verslaving’. Een ieder, ook zonder training, kan dat toepassen. Het aantal cliënten dat hiermee geholpen kan worden wordt groter in combinatie met een geoefend therapeut.
  • Het tweede niveau is de diagnose waarbij met behulp van kinesiologie een decodering van een emotioneel-storende probleem wordt gezocht. Dit niveau wordt Causal Diagnostics genoemd. De therapeut mag op dit niveau TFT -Dx voeren.
  • Het derde niveau is Voice Technology™ waar de decodering uit de stem van een cliënt wordt gefilterd. Dit kan handig zijn voor zeer complexe problemen of als de cliënt niet belast mag worden via kinesiologie.  De therapeut mag op dit niveau TFT-Adv  (getraind in de Voice Technology procedures) voeren.

Binnen het Instituut voor Thought Field Therapy wordt met alle drie de niveau's gewerkt! Dus ook met Voice Technology™ kortweg VT genoemd.

De cliënt wordt gevraagd om aan het probleem te denken en als het mogelijk is het te voelen. Mensen met een angst hoeven er vaak maar aan te denken en de angst komt naar boven. Dit wordt het intunen op het probleem genoemd en is een belangrijke eigenschap van de TFT procedure. Dit ‘intunen’ onderscheidt TFT duidelijk van andere technieken zoals acupunctuur en acupressuur waarbij een cliënt niet aan het probleem hoeft te denken.

De therapeut vraagt aan de cliënt hoe erg het probleem op dat moment is. Hiervoor maakt de cliënt een subjectieve inschatting 0 geen last tot 10 maximale last. De cliënt geeft dan een eigen subjectieve schatting op deze schaal. Hoewel sommige cliënten wel eens zeggen ‘tien miljoen’. Dan kan een therapeut daarmee verder gaan. De subjectieve waarde wordt de SUD of Subjective Units of Disstress genoemd.

De therapeut wijst een meridiaanpunt aan en de cliënt tapt vijf tot zeven maal op dat punt. Daarna volgen er meestal nog één of meer punten totdat een specifieke serie van tappen op meridiaanpunten is volbracht.

De cliënt wordt gevraagd een schatting van het probleem te geven op een schaal van 0 tot 10. In de regel zal bij de juiste volgorde van punten er een flinke daling van de ervaren emotionele overlast plaatsvinden. Veelal tot verbazing van de cliënt.

Daarna wordt een set van oogbewegingen gemaakt terwijl de cliënt op een specifiek meridiaanpunt tapt of klopt.

Daarna wordt opnieuw dezelfde set van meridiaanpunten getapt. De therapeut wijst die aan.

Opnieuw wordt de cliënt gevraagd een schatting te maken. Al naar gelang de uitkomst daarvan, is, als er geen last wordt ervaren, de cliënt klaar of als er nog last is wordt er verder gewerkt.

Als de cliënt het probleem niet meer kan oproepen, dan treedt een nieuwe fase in. De fase waarin de cliënt het voormalige probleem aangaat. Bijvoorbeeld bij pleinvrees gaat de cliënt naar een plein en ervaart hoe dat na de behandeling  is. Als de cliënt klachtenvrij is kan overgegaan worden op de fase van ‘tracking’, dit is 'de cliënt volgen'. Dit houdt in dat de cliënt meteen met de therapeut contact opneemt op het moment dat het probleem terugkomt, zodat kan worden nagegaan hoe dat dan komt.

Bij de meeste cliënten komt de klacht veelal niet meer terug.

Thought Field Therapy (TFT) in het kort

Thought Field Therapy (TFT) in het kort

Thought Field Therapy of kortweg TFT is ontwikkeld door Dr. Callahan, een Amerikaans klinisch psycholoog werkzaam in California VS. Zijn werk heeft geleid tot de ontdekking van de oorzaak van emotioneel-storende problemen en de ontwikkeling van Thought Field Therapy.

Thought Field Therapy is een briljant eenvoudige therapie. Via deze techniek kan een emotioneel-storend probleem met een zeer hoge mate van succes opgelost worden. Deze belofte wordt ondersteund door vele therapeuten wereldwijd en de resultaten worden door statistiek bevestigd.

Binnen TFT worden volgens een bepaalde volgorde meridiaanpunten getapt, oogbewegingen gemaakt en opnieuw meridiaanpunten getapt met een voorspelbaar resultaat.
Als er geen resultaat is dan is de gekozen volgorde onjuist of is er sprake van er Psychologische Reversie (PR). PR is een zeer belangrijke ontdekking van Dr.Callahan. 

Psychologische Reversie blokkeert een normalerwijze effectieve therapie om resultaat te hebben. Dit geldt in principe voor elke psychotherapie. Pas na oplossing van de PR kan een normalerwijze effectieve therapie het beoogde resultaat geven. Omdat PR een normaal voorkomend verschijnsel is kan iedereen daar last van hebben. Binnen therapieland wordt dan wel eens gesproken van ‘de cliënt is in de weerstand’. Dit is dan geen bewuste weerstand door een onbekend psychologisch proces maar kan Psychologische Reversie zijn en is op te lossen.
Een voorbeeld van iemand in Psychologische Reversie is als iemand rechts zegt als die persoon links bedoeld. Dus het omgekeerde zegt van wat hij of zij bedoeld. Psychologische Reversie weerhoudt mensen ervan om gestelde (reële) doelen te behalen. Het is een obstructie in het proces.

Een belangrijk kenmerk van TFT is dat cliënten veelal ervaren dat het oplossen van het probleem sprongsgewijs verloopt. Een cliënt geeft de ernst van het probleem weer op een schaal van bijvoorbeeld nul, geen last, tot tien, maximale last. 
Een normaal afnemend verloop van de mate waarin een cliënt last ondervindt van een probleem op een schaal van 0 tot 10 is dan 9-7-4-0. Waarbij, bij een 0 de cliënt het probleem op dat moment niet ervaart noch het probleem kan oproepen. 
Daarna treedt een fase in die tracking wordt genoemd. Hierin wordt de cliënt gevolgd zodat een eventuele terugval onderzocht kan worden op hoe dat dan komt en wellicht ook hoe dit verholpen kan worden. Een simpele herhaling van de procedure verhelpt dan weer de klacht. 

TFT is effectief bij alle emotioneel storende problemen zoals angsten, trauma, stress e.d.