Psychologische Reversie

Psychologische Reversie

Een andere zeer belangrijke ontdekking van Dr. Callahan is het fenomeen Psychologische Reversie (PR). Dit is een vaak onbewuste blokkade. Iedereen heeft er wel eens last van. Bijvoorbeeld als je ‘rechts’ zegt en eigenlijk ‘links’ bedoeld. PR kan er voor zorgen dat een normalerwijze effectieve therapie geen effect heeft. Het kan ervoor zorgen dat iemand een (reëel) doel stelt en dat daarna op een of andere manier niet haalt. Het kan ervoor zorgen dat therapeuten (wellicht gefrustreerd) zeggen ‘De cliënt of patiënt zat in de weerstand’. Welnu, dit effect kan een energetische blokkade zijn die meestal eenvoudig op te lossen is. Een PR kan slechts op een klein aspect van iemands leven betrekking hebben, dan is dit een specifieke PR. Echter als het ip vele terreinen van iemands leven optreedt dan wordt gesproken over een massieve PR.

Een andere ontdekking is dat specifieke stoffen (zoals stoffen die bijvoorbeeld bij roken geïnhaleerd worden) in staat zijn om een PR te creëren, bij een kleine groep mensen. Deze stoffen zijn zelfs in staat een eerder opgelost probleem bij weliswaar een kleine groep mensen weer terug te brengen. Deze stoffen worden energetisch toxisch genoemd voor die specifieke persoon. Of een stof energetisch toxisch is, is persoonsgebonden. Sterker nog, het kan binnen één persoon op een probleem een ongewenst effect hebben en bij een ander probleem geen uitwerking. De effecten van deze energetische stoffen kunnen gecorrigeerd worden. Beter is het echter dat de persoon deze stoffen mijdt. Energetisch toxische stoffen zijn onderwerp van verder onderzoek.

TFT theorie

Thought Field Therapy (TFT) theorie

Veel van de inhoud van deze website komt uit de documentatie en boeken van Dr. Callahan.

De principes achter Thought Field Therapy of kortweg TFT zijn ontdekt door Dr. Roger J. Callahan, een bekend klinisch psycholoog in de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft de techniek en de onderliggende theorie ontwikkeld met als effect een voor de psychotherapie ongehoord grote effectscore. 

Na mijn kennismaking en grondige bestudering van TFT en de toepassing van TFT bij mijn cliënten bleek mij dat de successcore van mijn cliënten drastisch omhoog is gegaan. De meerderheid die eerst met een probleem moest leren leven kan nu echt worden geholpen. Een psychisch-emotioneel storend probleem kan opgelost worden. Ik sta dan ook achter het begrip ‘genezing’ zoals gedefinieerd door Dr. Callahan. Een cliënt is genezen als op een bepaald moment in de tijd blijkt dat de cliënt na een behandeling en de test in de praktijk, klachtenvrij is. 
Op het moment dat een cliënt klachtenvrij is doet zich een nieuwe vraag voor ‘Hoe lang houdt het?’. Op zich is deze vraag al een compliment voor de therapievorm. Deze vraag is namelijk in de psychotherapie hoogst ongebruikelijk. Dit houdt dus in dat cliënten blijkbaar merken dat ze klachtenvrij zijn en zich dan zorgen maken over een eventuele terugkeer van het probleem. De eerste TFT cliënt van Dr. Callahan had een zeer ernstige vorm van waterfobie. Deze cliënt is met TFT geholpen en is nu al meer dan dertig jaar klachtenvrij. Dus zo lang kan het resultaat in ieder geval houden. 

Binnen de theorie van TFT wordt het begrip ‘Perturbation’ gebruikt. Dit betekent ‘A cause of mental disquietude’. Vertaald betekent dit zoveel als ‘Een reden voor emotioneel ongemak’. Dr. Callahan heeft dit begrip gebruikt en er van gemaakt ‘The cause of mental disquietude’. Vertaald betekent dit zoveel als ‘Dè reden voor emotioneel ongemak’.
Een pertubatie is een energetische codering van een emotioneel storend probleem en bevat informatie. Als een pertubatie in trilling wordt gebracht (getriggerd) dan is de perturbatie in staat om een groot systeem (een mens) in een bepaalde emotionele toestand te brengen. Hiervoor heeft Dr. Callahan gekeken naar de kwantum mechanica, waarbij een dergelijk effect tussen zeer lichte deeltjes en verhoudingsgewijs zeer zware deeltjes optreedt. Een voorbeeld is iemand die fobisch is voor bijvoorbeeld pleinen. De gedachte aan een plein is vaak genoeg om de angst op te roepen. De perturbatie wordt dan aangesproken (getuned) door de persoon zelf (namelijk de gedachte aan een plein), waardoor de persoon de effecten zoals verhoogde hartslag, zweten en dergelijke opmerkt. Het werkelijk zien van een plein geeft eenzelfde effect.

Door energie via palpatie (tappen of kloppen) in de meridianen te brengen volgens een specifieke volgorde kan de perturbatie aangesproken worden als de cliënt aan het probleem denkt. Dit 'denken aan het probleem' wordt het intunen genoemd. De ingebrachte energie komt in de meridiaan en kan de perturbatie beïnvloeden. Voor het aanspreken van de perturbatie wordt alweer gekeken naar de kwantum mechanica (bij uitstek het terrein van kennis over energie), waarbij het effect optreedt dat deeltjes/energieën elkaar beïnvloeden ongeacht de afstand, en wel direct in de tijd. Dit levert een verklaring waarom bij TFT enerzijds het effect optreedt dat een probleem zo snel verholpen kan worden (in een proces van enkele minuten), en anderzijds dat het resultaat sprongsgewijs (vgl. quanten) verloopt.
Dit is dus heel anders dan mensen normaal gewend zijn. In de oude meer Newtoniaanse denktrant verloopt alles trager, moeizamer. Dus ook conventionele therapieën die vanuit meer Newtoniaanse denkbeelden uitgaan verlopen moeizamer. Er moet (vaak hard) voor gewerkt worden. Bij TFT gaat het snel, zoals energie normaal snel reageert of stroomt.

De perturbatie is een van de grondslagen van de TFT theorie. Dr. Callahan geeft hiermee een verklaring voor een zogenaamd emotioneel controle systeem dat ieder mens en ook de meeste gewervelde diersoorten hebben. Het is een natuurlijk systeem dat er bijvoorbeeld onder meer voor zorgt dat mens en dier, als ze gaan bewegen en daarmee perspectief (diepte) gaan waarnemen, hoogtevrees ontwikkelen. Hoogtevrees is in een bepaald stadium van ontwikkeling een bescherming die ervoor zorgt dat een zich ontwikkelend mens of dier geen noodlottige valpartij maakt. Op een gegeven moment is dit niet meer nodig en ‘groeit’ de mens of het dier erover heen. 
Op enig moment in de ontwikkeling wordt een perturbatie gecreëerd en later in de tijd wordt deze perturbatie weer onwerkbaar gemaakt door de natuur binnen het emotioneel controle systeem. Dit is een volkomen natuurlijk proces dat vele ouders bij hun kinderen kunnen waarnemen.
Vergelijkbaar kan iemand een trauma meemaken. Als iemand een trauma meemaakt dan zijn de post-traumatische (PTSS) effecten daarvan in zekere zin ' nuttig' . Het helpt voorkomen dat de persoon een dergelijke ervaring nogmaals meemaakt. Gedurende het trauma wordt dan een perturbatie gecreëerd dat als het in trilling wordt gebracht (bijvoorbeeld lopen in een donker straatje) de traumatische herinneringen en ervaringen kan oproepen. De getraumatiseerde persoon zal dan zeer goed opletten of die straat mijden. De post-traumatische effecten hebben een functie, hoewel ze het leven van een slachtoffer behoorlijk kunnen verstoren. Welnu, als de codering van een perturbatie bekend is dan kan die pertubatie gedecodeerd worden en zodoende onwerkbaar worden gemaakt. In het Engels wordt hier het betere woord ‘subsumed’ voor gebruikt.
Dr. Callahan heeft gevonden dat de codering van een perturbatie via kinesiologie kan worden achterhaald en dan via het ‘tappen’ van meridiaanpunten kan worden behandeld. Later heeft hij gevonden dat de codering ook via de stem kan worden achterhaald.

VT voor wie

Voor wie kan Voice Technology ™ behulpzaam zijn?

Voor vele mentaal-emotionele klachten waaronder trauma's (recent opgelopen of langer geleden), angst, onrust en dergelijke kan een TFT VT traject heel nuttig zijn. In  momenten van crisis kan TFT VT ruimte en meer openheid in denken geven. Als u van TFT  VT gebruik maakt zal ik er voorzorgen dat u zo spoedig als mogelijk is behandeld kunt worden. Dit kan ook op tijden die zich  in de persoonlijke levenssfeer (is vrije tijd) van de therapeut bevinden. Dit is een extra service. Het heeft al vaker voor opluchting gezorgd bij mijn cliënten. Het hangt van de klacht af hoeveel sessies er nodig zijn.  Ook wordt TFT VT toegepast binnen een ander behandeltraject bij collega therapeuten. Met name bij het oplossen van hardnekkige blokkades kan TFT VT uitkomst bieden.
Uiteraard zijn er ook beperkingen aan de toepassing van VTFT VT.

Voordelen van TT VT zijn:

  • TFT VT is zeer efficiënt
  • U hoeft niet te reizen
    U kunt behandeld worden op een voor u geschikte plaats en tijd
  • U bespaart kosten en tijd
  • Als u ver weg woont kunt u toch gebruik maken van de kracht van TFT
  • In crisis situaties kunt u buiten werkuren geholpen worden

Ik wil een consult aanvragen.

TFT historie

Historie van Thought Field Therapy (TFT)

De historie van Thought Field Therapy begint als Dr. Roger J. Callahan een patiënt krijgt met een ernstige mate van waterfobie. Binnen de reguliere gezondheidszorg in Nederland mag over patiënten worden gesproken. Therapeuten die binnen de alternatieve gezondheidszorg werken, dienen te spreken over cliënten. 

Dr. Callahan is werkzaam als conventioneel klinisch psycholoog met een uitstekende staat van dienst en dito grote praktijk met huis en zwembad in de VS. Hij was ook professor en directeur bij Psychological Services and Research van de Eastern Michigan University. Hij heeft onder meer als pionier samengewerkt met Albert Ellis, de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET).

Er kwam ruim twintig jaar geleden een vrouw genaamd Mary in de praktijk van Dr. Callahan. Mary een vrouw van achter in de dertig had een zeer ernstige vorm van waterfobie. Zij woonde in California en had de ernstigste vorm van waterfobie die Dr. Callahan in zijn, op dat moment, dertigjarige praktijkervaring had gezien. De meest eenvoudige dingen die met water te maken hadden kon ze niet uitvoeren. Zelfs niet het baden van haar kinderen. Douches waren extreem kort en stressvol. Als het regende werd ze zeer angstig en weigerde ze naar buiten te gaan. Het vergezicht van de kust van California kon ze niet aan. ’s Nachts had ze vreselijke nachtmerries dat ze door een of andere macht midden in de Oceaan werd gegooid, of dat het water ‘haar zou pakken’. Dr. Callahan had meer dan een jaar met Mary gewerkt. Elke conventionele psychotherapeutische techniek die hij kende, had hij toegepast. Zonder resultaat.
Rationeel-Emotieve therapie, client-centered therapy, cognitieve therapie, gedragstherapie, hypnotherapie, relaxatie training, biofeedback, systematische desensitisatie… niets werkte. Absoluut niets. Net zoals zijn collega’s van die tijd confronteerde hij Mary met haar angst, met de mogelijkheid dat het zelfs erger zou kunnen worden. Op een gegeven moment was er enig resultaat. Mary kon nerveus aan de kant van het zwembad van Dr. Callahan zitten. Met heel veel moed kon ze haar tenen van een voet in het water steken. Echter ze voelde zich vreselijk elke keer als ze naar de rand van het zwembad ging. Aan het eind van elke sessie had Mary een vreselijke hoofdpijn.

Uiteindelijk had Dr. Callahan niets meer om Mary mee te helpen. Uit frustratie probeerde Dr. Callahan een experiment. Op een middag zaten ze in de buurt van het zwembad zodat Mary het zwembad kon zien. Ze zei ‘elke keer als ik het water zie dan voel ik het in mijn buik.’ Dr. Callahan kreeg een idee. Hij was bekend met acupunctuur en de meridianen en wist dat een punt onder het oog te maken heeft met de maag. Vanuit zijn eigen hulpeloosheid zei Dr. Callahan ‘tap here’ ofwel ‘klop eens daar’. Hij wees op een punt onder haar oog en zei ‘Denk aan je watervrees en gebruik twee vingers en tap een paar maal stevig onder je oog’. Mary deed dat gedurende twee minuten. Ze stopte en met verbazing zei ze ’Het is weg’. ‘Dat afschuwelijke gevoel in mijn buik is weg’. Voordat Dr. Callahan iets kon zeggen sprong Mary op en rende naar het zwembad. Dr. Callahan was bang dat ze er in zou springen (ze kon namelijk niet zwemmen). Hij riep ‘Mary, kijk uit’. Ze stopte even en zei ‘Don’t worry, Dr. Callahan, I know I can’t swim’. Vertaald is dit ‘Wees gerust, dr. Callahan, ik weet dat ik niet kan zwemmen’. Achteraf toonde dit aan dat ze geen angst meer had én dat ze het rationale respect voor water had behouden. Mary keek naar haar eigen spiegelbeeld in het water en zei ‘Het is weg, ik ben niet bang meer!’.
Die nacht nog ging Mary tijdens een onweersbui haar voormalige angst echt aan en ging langzaam en moedig het water van de Pacific Ocean in tot haar middel. Ze bleef vrij van angst. Zelfs nu, ruim twintig jaar later is Mary vrij van angst.

Dr. Callahan was verbluft door het gebeuren en vanuit de wetenschapper die hij is begon hij zijn onderzoek. Al snel bleek dat niet elke fobie door slechts één punt te tappen weg gaat. Zijn successcore met fobieën was toen 3%. Na meer dan twintig jaar onderzoek is de successcore opgelopen tot een verbluffende 95% voor enkelvoudige fobieën met Causal Diagnostics en 99% met gebruik van zijn Voice Technology™. De resultaten met TFT zijn voorspelbaar en meetbaar en TFT werkt vaak binnen enkele minuten.

Uit al die jaren onderzoek door Dr. Roger J. Callahan zijn een aantal standaard algoritmen voortgekomen waarvan het bekend is dat ze voor een grote groep mensen werken. Bijvoorbeeld het standaard algoritme voor een enkelvoudige fobie werkt voor 75% tot 80% van de mensen.
Via diagnose kan, volgens Dr. Roger J. Callahan, een successcore bereikt worden van 90 tot 95% en met Voice Technology™ bereikt Dr. Callahan en VT collega’s een score van 99% voor een veelheid van psychisch-emotionele problemen! Er kan nu zelfs statistiek op worden toegepast.

De genoemde percentages zijn gebaseerd op Dr. Callahan's eigen ervaring. De scores zijn hoog voor een veelheid aan emotioneel-psychische problemen. Ruim hoger dan enig andere techniek die ik ken. Met cijfers en claims dien je enerzijds voorzichtig te zijn en anderzijds te kunnen aantonen. Door therapeuten wereldwijd wordt het effect van TFT regelmatig aangetoond. Ook mij is in de praktijk de kracht van TFT gebleken. Zodanig dat ik de  techniek kan aanbevelen.

Voice Technology ™

Voice Technology ™

Voice Technology ™ (TFT VT) maakt gebruik van het gegeven dat uit de stem behandelpunten kunnen worden ganalyseerd in plaats van het kineosologie protocol (armtest). Daarna worden u de behandelpunten per telefoon doorgegeven. U voert de behandeling met aanwijzingen van de therapeut uit op uw eigen locatie. Ook de aanwezigheid van Individuele Toxines kan getest worden. Voice Technology wordt inmiddels veelvuldig toegepast zowel als de cliënt op locatie aanwezig is, of als de cliënt op afstand is. TFT VT kan via telefoon, gsm en via onder meer Skype toegepast worden. Dit heeft voordelen als u onderweg bent (zakenreis) of als u  te ver van de behandelpraktijk woont. 
Er zijn cliënten die graag naar het zuiden van Nederland komen en er weekend of weekje weg van maken. Sommigen willen de trein of auto pakken en dat kan vele uren reizen kosten. Dit neemt (veel) tijd in beslag en brengt reiskosten met zich mee.
Als u gebruik maakt van TFT VT dan scheelt u dat (veel) tijd en kosten. U betaalt wel meer voor een consult. Dit komt omdat er veel  ervaring met TFT gevraagd wordt van de therapeut en het vraagt een speciale training. Het is een specialisme, of zoals de grondlegger van TFT Roger Callahan zegt 'it is a skill' het vraagt therapeutisch vakmanschap.
Een ander voordeel van TFT VT is dat u het kunt krijgen op ieder plaats en ook buiten werktijden. Indien u mij belt - en er is sprake van een behandelcontract - en ik neem op dan kan ik u direct behandelen.
Indien ik niet bereikbaar ben dan bel ik zo spoedig als mogelijk is terug.
Een aantal cliënten heeft op belangrijke momenten (zoals een mogelijke relatie crisis of een belangrijke werk-voordracht of -bijeenkomst) hulp ingeroepen. Deze interventies duren veelal niet meer dan 10-30 minuten.
Als er therapie via VT wordt toegepast dan kan er gewerkt worden op basis van een tijdspanne van 1 - 1,5 uur per sessie. Deze tijd biedt voldoende ruimte om te werken en cliënten bij mij zijn dit gewoon.
Ook collega therapeuten kunnen de hulp van TFT VT inzetten om een doorbraak te creëren in het therapieproces, waarna cliënt of patiënt en therapeut weer verder kunnen in het behandelproces.