FAQ TFT Tracking

 • Het probleem komt terug. Wat nu?
  Het kan zijn dat u tot de kleine groep behoort die terugkeer van het probleem ervaart door een energetisch toxische stof. Neem direct contact op om alvast enige informatie te krijgen die kan helpen in de behandeling van uw probleem.
  Ervaringen van cliënten laten zien dat voordat de behandeling begint de klachten (bijvoorbeeld angst) eenvoudig zijn op te roepen en dat na de behandeling het oproepen van de klacht (bijvoorbeeld angst) niet meer lukt. Er is dan tijdens de behandeling iets veranderd. Ervaringen van therapeuten elders op de wereld laat zien dat deze positieve veranderingen voor de meeste mensen blijvend zijn.
 • Is het resultaat van TFT blijvend? 
  Het resultaat van TFT is het resultaat op dit moment. In analogie: als iemand een been heeft gebroken en het been is genezen dan is dat geen garantie dat het been niet weer zal breken. Dit kan altijd op een later moment nog eens gebeuren. Hoewel de meeste behandelingen langdurig resultaat opleveren zijn er ook cliënten die na een behandeling de klacht terugkrijgen. Meestal zijn er dan energetisch toxische stoffen bij betrokken zoals die vrijkomen bij bijvoorbeeld het roken van sigaretten. Toxische stoffen hebben de vreemde kwaliteit in zich om de verdwenen klacht weer op te roepen. Ook kan het zijn dat een cliënt na de behandeling op een later tijdstip een zeer stressvolle gebeurtenis (trauma) ondergaat. Bij sommige mensen kan het dan zijn dat het probleem terugkomt. Dit en het verhaal van de toxische stoffen gebeurt echter bij een klein percentage mensen. In een diagnose kan dan de oorzaak opgespoord worden en de behandeling worden herhaald.
  Inmiddels kan aangenomen worden dat voor veel mensen het resultaat als blijvend mag worden beschouwd.
 • Bij TFT wordt gesproken over genezing (cure) van een emotioneel-storend probleem. Hoe zit dat?
  Doordat bij TFT er directe feedback is van de cliënt en deze kan aangeven of er iets veranderd is, kan gesteld worden dat als een cliënt voor behandeling het probleem kan oproepen en direct na behandeling helemaal niet meer, dat er iets veranderd is. Als bovendien blijkt dat een cliënt bijvoorbeeld niet meer fobisch is in een situatie die voorheen fobische klachten gaf, dan stelt Dr. Callahan voor om dat probleem op dat moment als opgelost of genezen te beschouwen.
  De vraag die dan vaak wordt gesteld is ‘Hoe lang houdt het?’. De tijd zal dat leren.
  Ikzelf vergelijk het wel eens met een gebroken been. Als het genezen is weet iedereen dat het normalerwijs houdt. Het is daarmee geen garantie dat datzelfde been niet opnieuw kan breken. Binnen TFT is het bekend dat bij zeer stressvolle situaties een eerder verholpen probleem bij sommige mensen kan terugkeren (vergelijkbaar met het breken van een been). Een herhaling van de TFT procedure lost het emotioneel storende probleem dan weer op.
 • Wat zijn 'energetische toxines'?
  Energetische toxines zijn stoffen die de mogelijkheid in zich dragen om een probleem te kunnen terughalen of de oplossing van een probleem kunnen blokkeren. Enkele voorbeelden van producten die mogelijk energetisch toxisch kunnen zijn: sigaretten en tabaksartikelen, parfums, deo-sticks en dergelijke. 
  Of een stof een energetische toxine is of niet is zeer persoonlijk. Wat voor de een een energetische toxine blijkt te zijn is voor een andere persoon geen enkel probleem. Het is zelfs zo dat een energetische toxine ook probleem specifiek kan zijn. Voor twee problemen binnen één enkele persoon kan een energetische toxine voor het ene probleem een blokkade vormen en voor de oplossing van het andere probleem niet.
  Ook is het zo dat bepaalde stoffen voor een persoon altijd een probleem kunnen vormen en andere stoffen op sommige momenten en andere momenten niet. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Het lichaam kan als het in goede balans is de energetisch schadelijke invloed van een stof opvangen en de persoon merkt er (n)iets van. Op een ander moment,  bijvoorbeeld bij flinke stress, kan het lichaam het niet meer opvangen. De persoon ondervindt dan de schadelijke invloed. Resumerend: stoffen hebben of geen energetische toxische invloed of hebben wel een energetisch toxische invloed en er is een midden categorie die afhankelijk van de situatie dan eens wel en dan weer eens niet een energetisch toxische invloed kunnen uitoefenen. Als een behandeling complex blijkt te verlopen, dan zijn energetische toxines daar vaak de oorzaak van.