FAQ TFT voor welke problemen

 • Ik heb een storend emotioneel probleem. Hoe kom ik er van af? Kan TFT mij helpen?
  Bij veel mensen is gebleken dat emotioneel storende problemen met TFT kunnen worden opgelost. Klik hier voor een lijst van voorbeelden.
 • Kunnen kinderen ook geholpen worden?
  Ja. Het is voor de werking van de therapie belangrijk dat wordt afgestemd op het probleem. Kunnen kinderen dat, bijvoorbeeld door er aan te denken en dan het ongemak te voelen, dan kan binnen een therapie sessie gewerkt worden.
  Kunnen (met name jongere kinderen) moeilijk of niet afstemmen dan kan alleen in een echte situatie (dus life) behandeling plaatsvinden. Dit is helaas niet altijd wenselijk.
  Soms wordt ook wel getracht via de energetische verbinding van moeder/vader en kind te werken. Bijvoorbeeld als het kind op schoot zit kan de ouder getest worden. Het is niet zeker dat dit altijd werkt. Ook hier zijn dan redenen voor.
  Middels diagnose kunnen mensen ook (huis)dieren die namelijk ook een emotioneel controle systeem hebben behandeld worden. 
  Neem contact op om overleg of behandeling mogelijk is.
 • Ik wil mijn bewustzijnsproces bevorderen maar steeds zit dat probleem ertussen?
  In mijn visie is TFT uitermate geschikt om je bewustzijnsproces te versnellen. Dit komt doordat je je emotionele ballast verwijdert. Die ballast die normaal verdieping verhindert. Als dat weg is kun je waarschijnlijk verdere verdieping of ontwikkeling ervaren.
 • Kan iedereen zelf TFT toepassen?
  Bij enkelvoudige fobieën kan een persoon dat eenvoudig zelf doen via een standaard code/volgorde van punten ook algoritme genoemd. Er is een zelfhulpboek geschreven waarin de TFT algoritmen worden beschreven. Bij geen resultaat kan de lezer van het zelfhulpboek een TFT professional raadplegen.
  Bij zwaardere problemen zoals een trauma is uiteraard de kennis en vaardigheid van een TFT therapeut nodig om alle sporen van een trauma op te pakken en te verwerken. Daarna hebben trauma slachtoffers veelal ondersteuning nodig om zich in te stellen op de nieuwe situatie waarin de emotionele overlast achterwege blijft.
 • Ik wil mijn prestaties verbeteren. Kan dit met TFT? 
  Ja. Soms kan ‘een plafond in de prestaties’ worden ervaren. Of dingen lukken niet, of iemand komt niet goed uit z'n woorden, enz. In die gevallen kan met TFT de oorzaak worden opgespoord en worden behandeld. Dit kan iemand dan helpen de prestatie te verbeteren.
 • Ik heb een diagnose van psychopathologie (ooit) gekregen, kan ik TFT volgen?
  Als iemand een diagnose binnen de psychopathologie heeft gekregen is het ten zeerste aan te raden dit te melden binnen het voorgesprek. Het kan dan voorkomen dat vereist wordt dat een behandeling met TFT uitgevoerd wordt onder supervisie van de behandelende arts. Ook bij een zware depressie is uitvoering en begeleiding van de cliënt onder supervisie van een (huis)arts of instantie noodzakelijk. Overigens wordt de toepassing van TFT bij depressie als zeer effectief gezien door veel TFT therapeuten.
 • Kan TFT mij helpen met mijn verslaving? 
  Ja, het is gebleken dat TFT zeer effectief kan zijn bij verslavingen zoals roken, alcohol, snoepen en ook de zwaardere verslavingen zoals eetverslavingen en drugs. Bij drugsverslavingen is het goed om dit in overleg met en supervisie van een instantie uit te voeren in het kader van een ruimer opgezette behandeling.
 • Kan TFT iets voor mij betekenen?
  Voor de meeste emotioneel storende problemen kan TFT iets betekenen.
  Dit komt doordat het direct ingrijpt in de oorzaak van emotioneel storende problemen, de perturbatie. Dit is een energetische codering, dat, als het 'getriggerd' wordt, iemand in een bepaalde staat van zijn kan brengen, zoals bijvoorbeeld angst. Zie ook een overzicht van problemen waar TFT uitkomst kan bieden.