Uitzonderingen of beperkingen voor het gebruik bij TFT VT™

Bij TFT Voice Technology ™ wordt gebruik gemaakt van uw stem.  De cliënt voert zelf de behandeling uit door de behandelpunten te tappen.  Zonder stem kan de therapeut normaal gesproken geen behandelpunten vinden. Als een cliënt de armen niet kan bewegen of problemen met de motoriek heeft kan het tappen niet of moeilijk plaatsvinden. Toch zijn er dan nog mogelijkheden onder voorwaarde dat een volwassen begeleider aanwezig is. Hieronder volgen een aantal uitzonderingen:

 • Kinderen: Bij TFT wordt gebruik gemaakt van focus. Kinderen zijn niet altijd of slechts ten dele in staat te focussen op een probleem. Alleen als het kind in de belastende situatie is kan er dan behandeld worden. U kunt zich voorstellen dat dat vaak niet wenselijk is. Bij kinderen is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Spraakuitval: Bij TFT VT wordt gebruik gemaakt van de spraak. Zonder dat kan er niet behandeld worden. Als u last heeft van spraakuitval dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT VT zinvol is. Soms komt het voor dat een begeleider de benodigde ' stem'  levert. Of dit mogelijk is hangt van een aantal factoren af.
 • Lichamelijke handicap: Bij TFT VT is het noodzakelijk dat iemand de behandelpunten zelf kan aanraken. Kunt u dit niet of slechts ten dele dan dient u iemand bij u te hebben die dat wel kan of die u kan assisteren als de motoriek minder goed werkt.
 • Verstandelijk handicap: Bij verstandelijk gehandicapten dient de ouder of voogd of een andere behandelaar de behandeling te begeleiden of zelf uit te voeren bij de cliënt. Ook hier is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Zware dissociatieve klachten of epilepsie: Bij TFT VT dient u aanspreekbaar te zijn. Hoewel epilepsie heel anders is dan dissociatieve klachten dient de cliënt  aanwezig te zijn voor behandeling. Als iemand wegvalt en niet meer reageert kan er niet behandeld worden. Als u hier last van heeft dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT VT zinvol is. Met begeleiding door een derde persoon zijn er misschien toch mogelijkheden.
 • Zware psychische of psychiatrische stoornissen: Bij zware psychische klachten dient eerst u contact op te nemen met de behandelende therapeut. Onder zware psychische of psychiatrische stoornissen vallen onder meer, echter niet uitsluitend beperkt tot:
  • Ernstige vormen van dissociatie
  • Zware depressie
  • Anorexia en Boulimea en aanverwante eetstoornissen: hierbij geldt dat TFT VT binnen een langdurig behandeltraject kan worden ingezet. Dit kan binnen Effeta, bij Imet of bij uw reguliere behandelaar.
  • Borderline
  • Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
  • Schizofrenie
  • andere zware psychische of psychiatrische stoornissen

U kunt bij zware psychische of psychiatrische stoornissen alleen behandeld worden met toestemming en begeleiding van uw (reguliere) behandelaar. Vooroverleg is dan nodig. Bij het aanvragen van een consult dient u dit melden. Tevens wordt u dit gevraagd bij de behandelovereenkomst.

Overigens kan TFT VT zeer goed helpen bij de zware klachten om ernstige trauma's op te lossen en om de nodige rust te creëren via kortdurende interventies binnen een langer behandeltraject van een collega therapeut.