TFT Behandelingen naar tevredenheid

 • Alertheid: Cliënten die last hadden van overdreven alertheid hebben nu geen last als andere mensen naar ze kijken.

 • Angsten: TFT is zeer succesvol bij cliënten met angsten variërend van pleinvrees, hoogtevrees, bindingsangst, vliegen, autorijden, trein rijden, etc. zijn zeer goed te behandelen, naast onder meer faalangst en angst voor controleverlies. Bij bijna alle cliënten geldt dat ze als vanzelf allerlei vervelende gedachten creëren en gaan ‘malen’ in het hoofd. Bij sommigen cliënten is één behandeling voldoende. Bij andere cliënten is een onderzoek naar de oorzaak nodig om diepere problemen te vinden en te behandelen. Bij ernstige angst- en dwangstoornissen wordt vaker een uitgebreidere behandeling gevolgd om naast de behandeling van de angst de cliënt meer stevigheid te laten ontwikkelen.

 • Blokkades oplossen. TFT is uitstekend geschikt om blokkades die mensen tegenkomen in het werk, of in de loop van hun carrières op te lossen. Veelal valt dit in een coaching traject.

 • Bij burn-out spelen een reeks van factoren mee. Het is van wezenlijk belang dat de cliënt zo snel als mogelijk is weer (deels) aan het werk gaat. Met TFT wordt  eerst de mentaal-emotionele belasting aangepakt. Daarna wordt op de achtergronden ingegaan om herhaling te voorkomen. Ook mensen met een tweede burn-out , ontstaan enkele jaren na de eerste burn-out zijn met TFT geholpen. Het bleek dat zij niet genoeg hadden geleerd van de eerste burn-out (niet behandeld of elders behandeld) of dat de onderliggende problematiek was blijven liggen doordat  de persoon het zelf 'had opgelost'.

 • Depressie: Bij cliënten met depressie die gevoelens hadden opgebrand te zijn is TFT met succes toegepast. Mensen die depressief waren, kregen na de TFT behandeling weer nieuwe energie en levenslust. Een behandeling voor depressie wordt vaak uitgevoerd met gebruik van meerdere behandeltechnieken, waarbij TFT een van de succesvolle componenten is.

 • Dingen lukken niet in het leven, blokkades: Klachten waarbij de cliënt tegen allerlei innerlijke blokkades oploopt waardoor het normale leven ernstig bemoeilijkt wordt. Met TFT zijn de blokkades één voor één opgelost en gevoelens als lusteloosheid en een te kort aan energie zijn verholpen. De cliënt ervaart energie en kan nu weer volop meedoen in werk en privé.
  Bij meerdere cliënten spelen klachten een rol die te maken hebben met succes en het behalen van persoonlijke doelen. Vaak ligt dan de oorzaak in eerdere gebeurtenissen. Met TFT zijn hier zeer goede resultaten geboekt. Opmerkingen variëren van ‘ik heb er geen last meer van’ tot ‘ik weet niet wat er veranderd is, maar er is wel iets veranderd’.

 • Incest: Cliënten met een incest verleden klaagden over haatgevoelens, schuld, schaamte, woede, verdriet en het kapot maken of kwetsen van dierbare personen in hun nabijheid. Deze gevoelens en gedragingen konden worden behandeld wat een aanzienlijke verlichting gaf van de klachten. Gewoonlijk wordt een schaal van 0-10 voor de ernst van het probleem geschat door de cliënt. Het komt dan voor dat een cliënt zegt 10 miljoen! Ernstig dus. Ook is er vaak geen ‘houden van jezelf’, waardoor de neiging om dingen kapot te maken naar voren komt. Ook dit kon succesvol worden behandeld. Bij incest is TFT toegepast als een onderdeel binnen een serie van behandelingen.

 • Onrust: Een aantal cliënten leden aan onrust of aan stress. Vaak is de bron van de stress of onrust bekend. Een aantal cliënten hadden klachten die deden denken aan burn-out. Verschijnselen als moeheid of laag energie niveau konden worden behandeld. Ook de oorzaken en eventuele nare gevoelens (wrok, haat, pijn, verdriet, machteloosheid, beklemmend gevoel) werden succesvol behandeld. 
  Tevens klaagden meerdere cliënten over irritaties, zoals contactgeluiden in huis tijdens de avond en nacht. Na behandeling hadden deze cliënten daar geen last meer van.
  Ook onrust vanwege minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van bepaalde personen of maatschappelijke posities werden behandeld. Dit geeft cliënten dan vaak een vrijer en rustiger gevoel.

 • Pijnklachten: pijn is een belangrijk signaal van het lichaam. Cliënten zijn dan eerst bij een arts geweest voordat TFT wordt toegepast. Als bekend is waar de klacht vandaan komt en dat bijvoorbeeld stress, spanning een rol speelt wordt de cliënt met TFT behandeld. Bij chronische pijnklachten krijgt een cliënt een persoonlijk algoritme mee voor regulering van de pijnklacht. Chronische pijnklachten kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit slijtage.

 • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): TFT is met goed resultaat toegepast bij PDS op klachten als winderigheid, pijn en dergelijke. Omdat een geslaagde TFT behandeling het autonome zenuwstelsel meer in balans brengt (indirect meetbaar via Heart Rate Variability of HRV meting) heeft het een goede invloed op PDS. Binnen de behandeling is TFT een van de behandeltechnieken.

 • Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS): Bij een aantal cliënten was er sprake van PTSS door ernstig lichamelijk of psychisch geweld. De veelheid van klachten door PTSS variëren. Slaapproblemen, overmatige alertheid en klachten met concentreren, flashbacks, herbelevingen, overreageren op kleine dingen, angst, prikkelbaarheid, agressie enzovoort kunnen symptomen zijn. TFT kan vaak binnen enkele sessies(!) behoorlijke verlichting van de klachten geven.
  Als voorbeeld mag dienen een fysieke aanval met dooddreiging waarbij een cliënte de keel is dichtgeknepen en er een mes gebruikt werd bij een overval, was na één sessie een gebeurtenis die wel gebeurd is maar geen hinderlijke emotionele klachten meer gaf. De cliënte had naderhand weer het idee van eigen macht in het leven.
  Ook klachten die voortkomen door het meemaken van oorlogsgeweld, genocide of andere oorlogsmisdaden kan goed worden behandeld. Wat er ook voor afkeuringswaardige dingen gebeurd zijn, dat is gebeurd. De cliënt kan na behandeling het verleden verlaten en weer verder in het leven!

 • Spirituele persoonlijke ontwikkeling. Bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen komen de meeste personen blokkades of remmende zaken tegen. TFT werkt zeer goed ondersteunend in een traject van persoonlijke

  ontwikkeling. Dat is al verschillende malen gebleken.

 • Stoppen met roken: Meerdere cliënten zijn na één of enkele sessies gestopt met roken. Vaak zijn er door de cliënten diverse andere methoden geprobeerd zoals pleisters, laserbehandeling etc. Roken heeft vaak te maken met onderliggende onrustgevoelens. Bij de cliënten waar enkele behandelingen nodig waren betrof het dan ook behandelingen gericht op onderliggende (onbewuste) zaken.

 • Trauma: Cliënten met traumatische klachten ervaren in de regel opluchting, van meer rust tot een gevoel van bevrijding, na een TFT behandeling die direct gericht is op het trauma. Traumatische klachten worden met TFT binnen een ruimer traject behandeld. Er komen dan ook andere behandelingsmethoden aan bod om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te vergroten of rouw toe te laten.