TFT Behandelingen niet naar tevredenheid onder invloed van individuele energetische toxines?

TFT Behandelingen niet naar tevredenheid onder invloed van individuele energetische toxines?

Ten tijde van dit schrijven was de auteur nog niet onderlegd in Voice Technology of TFT VT en waren er slechts een paar mensen in de wereld die dat konden. De uurtarieven waren toentertijd zeer hoog voor Nederlandse begrippen.  Nu zou TFT VT wel uitkomst kunnen bieden.
(toevoeging 2019) Daarnaast heb ik een ontdekking gedaan die Individueel Energetische Toxines (IET) kunnen oplossen. De procedure is de krachtigste manier om IET's te kunnen behandelen.Tot op heden blijkt het een zeer robuuste methode die in de tijd stand houdt! Ik heb de procedure gedeeld met andere TFT therapeuten wereldwijd zodat meer lastige klachten behandeld kunnen worden. De procedure op IET's op te lossen wordt op het hoogste niveau (TFT-Adv en Voice Technology) onderwezen.

Geen of slechts deels blijvend resultaat: Bij een klein aantal cliënten was er geen blijvend of slechts een deels blijvend resultaat. Bij een klein aantal cliënten is bijvoorbeeld een deel van de klachten opgelost en een ander deel van de klachten niet. Individuele Energetische Toxines (IET’s) hadden op de ene klacht invloed en op andere klachten bij diezelfde persoon niet. Helaas werd er voortijdig gestopt wellicht omdat die ene IET te belangrijk was in het leven of omdat er ongeloof bestond in de mogelijkheid van Individuele Energetische Toxines. Vreemd genoeg werd dit eens wel aanvaard voor producten in de sfeer van persoonlijke verzorging maar niet voor etenswaren. Hoewel onder meer bekend is dat bepaalde voedingsbestanddelen gedragsveranderingen kunnen uitlokken.
Bij cliënten met klachten die zeer complex zijn door de invloed van vele Individuele Energetische Toxines kan TFT Voice Technology (VT) uitkomst bieden. De TFT VT procedure werkt veel  sneller dan de TFT diagnose. 
Het aanvaarden van de invloed van een Individuele Energetische Toxine in iemands leven heeft gevolgen voor het gebruik van die producten. Er wordt dan een keuze gevraagd van de cliënt. De keuze tussen: het product of producten dat een IET is gebruiken of het product of producten niet gebruiken om de klacht langdurig te kunnen oplossen.
(toevoeging 2019) Tegenwoordig kunnen we IET's wel behandelen en zouden naar hoge waarschijnlijkheid ook deze cliënten hebben kunnen worden behandeld.

TFT behandelingen waar IET's naar voren kwamen

TFT Behandelingen naar tevredenheid waar Individuele Energetische Toxines (IET) naar voren kwamen:

 • Angsten: Bij meerdere cliënten met angstklachten die al een traject achter de rug hadden van gedragsgerichte therapie waarbij de klacht was teruggekomen, bleek dat er sprake was van een individuele energetische toxine (IET). Deze bestond bijvoorbeeld uit een deo-roller.
  Deze IET zorgde er voor dat een in eerste instantie succesvolle TFT behandeling geen stand hield. Nader onderzoek leerde dat bijvoorbeeld een deo-roller de oorzaak hiervoor was. Cliënten zijn vaker geneigd te schrikken en dit niet te geloven en denken thuis van ‘Ha nee, ik zal er eens veel opdoen’. Het resultaat was dan een stevige angstaanval. Na het verwijderen van deze IET uit het leven van de cliënt en behandeling van de angst blijkt het veel beter te gaan. De cliënt heeft dan uit eigen ervaring besloten het product te schrappen uit het leven en een ander merk te nemen dat geen klachten veroorzaakt. Dat kan namelijk ook, gewoon overschakelen op een ander merk en dan behandelen met TFT.

 • Onrust: Cliënten waarbij cognitieve therapie niet hielp of waarbij de klacht terugkwam zijn met TFT succesvol behandeld in een kort behandelingstraject. Wel bleek dat er een individuele energetische toxine (IET) bij betrokken was. Na identificatie van die IET en het besluit van de cliënten om dat product niet meer te gebruiken kon na behandeling de betreffende onrust worden opgelost.

 • Pijnklachten en moeheid: Individuele Energetische Toxines (IET) kunnen pijnklachten verergeren en ook moeheid veroorzaken. Bij een aantal cliënten bleek dat na de TFT diagnose van de IET - waarna de cliënten het product niet meer gebruiken - en behandeling van de klacht dat het beter ging. Bij chronische pijnklachten kan van een individueel algoritme gebruik worden gemaakt om de pijnklachten te reguleren

(toevoeging 2019) Ik heb een ontdekking gedaan en die tot een procedurele aanpak gevormd die Individueel Energetische Toxines (IET) kunnen oplossen. De procedure is de krachtigste manier om IET's te kunnen behandelen.Tot op heden blijkt het een zeer robuuste methode die in de tijd stand houdt! Ik heb de procedure gedeeld met andere TFT therapeuten wereldwijd zodat meer lastige klachten behandeld kunnen worden. De procedure op IET's op te lossen wordt op het hoogste niveau (TFT-Adv en Voice Technology) onderwezen.

Hulp nodig

Hulp nodig

Als u hulp nodig heeft omdat uw probleem is teruggekomen, dan kunt u meteen bellen naar +31 (0)6 55342478 of e-mailen en direct om een afspraak vragen. Het is soms mogelijk diezelfde dag of ergens in de week al een afspraak te krijgen. Voor het email adres zie het visitekaartje.

Bij een beperkt aantal mensen kan de klacht terugkeren. Als bij u een klacht is teruggekeerd neem dan meteen contact op met uw TFT therapeut (per telefoon of per email). Mocht u niet direct contact krijgen noteer dan in ieder geval de volgende gegevens, ook al lijkt dit vreemd:

 • Dag en tijd waarop u merkte dat het terugkwam.
 • Was u aan het eten en/of drinken?
 • Rookte u op dat moment?
 • Deed u iets op? Eau de toilette, parfum of iets dergelijks?
 • Ademde u iets in waar u niet goed tegen kon?
 • Wat deed u op dat moment. Dus welke activiteit was u aan het uitvoeren?

Ogenschijnlijk mogen deze dingen voor de meeste mensen vreemd lijken of niets zeggen, echter er is altijd een reden dat een probleem terugkomt. Die reden dienen we te vinden opdat we dat kunnen behandelen.
Sommige mensen kopen een eau de toilette of iets dergelijks, waarbij pas naderhand blijkt dat een stof die er in zit energetisch toxisch is. Het probleem kan opnieuw behandeld worden en als die specifieke stof of dat ene merk veelal gedurende langere tijd vermeden wordt blijft het probleem weg.

Wat energetisch toxisch kan zijn voor een persoon is vaak niet bekend. Er is wetenschappelijk onderzoek gaande naar energetisch toxische stoffen. Hoe het werkt is nog niet geheel duidelijk. De praktijk leert dat zulke stoffen bestaan. Zelfs zeer kritische mensen die iets dergelijks ervaren, beamen dat er iets gebeurd in contact met een dergelijke stof. Daarom zijn bovenstaande vragen van belang om u met een terugkerend probleem te kunnen helpen.

Behandelingen naar tevredenheid

TFT Behandelingen naar tevredenheid

 • Alertheid: Cliënten die last hadden van overdreven alertheid hebben nu geen last als andere mensen naar ze kijken.

 • Angsten: TFT is zeer succesvol bij cliënten met angsten variërend van pleinvrees, hoogtevrees, bindingsangst, vliegen, autorijden, trein rijden, etc. zijn zeer goed te behandelen, naast onder meer faalangst en angst voor controleverlies. Bij bijna alle cliënten geldt dat ze als vanzelf allerlei vervelende gedachten creëren en gaan ‘malen’ in het hoofd. Bij sommigen cliënten is één behandeling voldoende. Bij andere cliënten is een onderzoek naar de oorzaak nodig om diepere problemen te vinden en te behandelen. Bij ernstige angst- en dwangstoornissen wordt vaker een uitgebreidere behandeling gevolgd om naast de behandeling van de angst de cliënt meer stevigheid te laten ontwikkelen.

 • Blokkades oplossen. TFT is uitstekend geschikt om blokkades die mensen tegenkomen in het werk, of in de loop van hun carrières op te lossen. Veelal valt dit in een coaching traject.

 • Bij burn-out spelen een reeks van factoren mee. Het is van wezenlijk belang dat de cliënt zo snel als mogelijk is weer (deels) aan het werk gaat. Met TFT wordt  eerst de mentaal-emotionele belasting aangepakt. Daarna wordt op de achtergronden ingegaan om herhaling te voorkomen. Ook mensen met een tweede burn-out , ontstaan enkele jaren na de eerste burn-out zijn met TFT geholpen. Het bleek dat zij niet genoeg hadden geleerd van de eerste burn-out (niet behandeld of elders behandeld) of dat de onderliggende problematiek was blijven liggen doordat  de persoon het zelf 'had opgelost'.

 • Depressie: Bij cliënten met depressie die gevoelens hadden opgebrand te zijn is TFT met succes toegepast. Mensen die depressief waren, kregen na de TFT behandeling weer nieuwe energie en levenslust. Een behandeling voor depressie wordt vaak uitgevoerd met gebruik van meerdere behandeltechnieken, waarbij TFT een van de succesvolle componenten is.

 • Dingen lukken niet in het leven, blokkades: Klachten waarbij de cliënt tegen allerlei innerlijke blokkades oploopt waardoor het normale leven ernstig bemoeilijkt wordt. Met TFT zijn de blokkades één voor één opgelost en gevoelens als lusteloosheid en een te kort aan energie zijn verholpen. De cliënt ervaart energie en kan nu weer volop meedoen in werk en privé.
  Bij meerdere cliënten spelen klachten een rol die te maken hebben met succes en het behalen van persoonlijke doelen. Vaak ligt dan de oorzaak in eerdere gebeurtenissen. Met TFT zijn hier zeer goede resultaten geboekt. Opmerkingen variëren van ‘ik heb er geen last meer van’ tot ‘ik weet niet wat er veranderd is, maar er is wel iets veranderd’.

 • Incest: Cliënten met een incest verleden klaagden over haatgevoelens, schuld, schaamte, woede, verdriet en het kapot maken of kwetsen van dierbare personen in hun nabijheid. Deze gevoelens en gedragingen konden worden behandeld wat een aanzienlijke verlichting gaf van de klachten. Gewoonlijk wordt een schaal van 0-10 voor de ernst van het probleem geschat door de cliënt. Het komt dan voor dat een cliënt zegt 10 miljoen! Ernstig dus. Ook is er vaak geen ‘houden van jezelf’, waardoor de neiging om dingen kapot te maken naar voren komt. Ook dit kon succesvol worden behandeld. Bij incest is TFT toegepast als een onderdeel binnen een serie van behandelingen.

 • Onrust: Een aantal cliënten leden aan onrust of aan stress. Vaak is de bron van de stress of onrust bekend. Een aantal cliënten hadden klachten die deden denken aan burn-out. Verschijnselen als moeheid of laag energie niveau konden worden behandeld. Ook de oorzaken en eventuele nare gevoelens (wrok, haat, pijn, verdriet, machteloosheid, beklemmend gevoel) werden succesvol behandeld. 
  Tevens klaagden meerdere cliënten over irritaties, zoals contactgeluiden in huis tijdens de avond en nacht. Na behandeling hadden deze cliënten daar geen last meer van.
  Ook onrust vanwege minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van bepaalde personen of maatschappelijke posities werden behandeld. Dit geeft cliënten dan vaak een vrijer en rustiger gevoel.

 • Pijnklachten: pijn is een belangrijk signaal van het lichaam. Cliënten zijn dan eerst bij een arts geweest voordat TFT wordt toegepast. Als bekend is waar de klacht vandaan komt en dat bijvoorbeeld stress, spanning een rol speelt wordt de cliënt met TFT behandeld. Bij chronische pijnklachten krijgt een cliënt een persoonlijk algoritme mee voor regulering van de pijnklacht. Chronische pijnklachten kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit slijtage.

 • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): TFT is met goed resultaat toegepast bij PDS op klachten als winderigheid, pijn en dergelijke. Omdat een geslaagde TFT behandeling het autonome zenuwstelsel meer in balans brengt (indirect meetbaar via Heart Rate Variability of HRV meting) heeft het een goede invloed op PDS. Binnen de behandeling is TFT een van de behandeltechnieken.

 • Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS): Bij een aantal cliënten was er sprake van PTSS door ernstig lichamelijk of psychisch geweld. De veelheid van klachten door PTSS variëren. Slaapproblemen, overmatige alertheid en klachten met concentreren, flashbacks, herbelevingen, overreageren op kleine dingen, angst, prikkelbaarheid, agressie enzovoort kunnen symptomen zijn. TFT kan vaak binnen enkele sessies(!) behoorlijke verlichting van de klachten geven.
  Als voorbeeld mag dienen een fysieke aanval met dooddreiging waarbij een cliënte de keel is dichtgeknepen en er een mes gebruikt werd bij een overval, was na één sessie een gebeurtenis die wel gebeurd is maar geen hinderlijke emotionele klachten meer gaf. De cliënte had naderhand weer het idee van eigen macht in het leven.
  Ook klachten die voortkomen door het meemaken van oorlogsgeweld, genocide of andere oorlogsmisdaden kan goed worden behandeld. Wat er ook voor afkeuringswaardige dingen gebeurd zijn, dat is gebeurd. De cliënt kan na behandeling het verleden verlaten en weer verder in het leven!

 • Spirituele persoonlijke ontwikkeling. Bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen komen de meeste personen blokkades of remmende zaken tegen. TFT werkt zeer goed ondersteunend in een traject van persoonlijke

  ontwikkeling. Dat is al verschillende malen gebleken.

 • Stoppen met roken: Meerdere cliënten zijn na één of enkele sessies gestopt met roken. Vaak zijn er door de cliënten diverse andere methoden geprobeerd zoals pleisters, laserbehandeling etc. Roken heeft vaak te maken met onderliggende onrustgevoelens. Bij de cliënten waar enkele behandelingen nodig waren betrof het dan ook behandelingen gericht op onderliggende (onbewuste) zaken.

 • Trauma: Cliënten met traumatische klachten ervaren in de regel opluchting, van meer rust tot een gevoel van bevrijding, na een TFT behandeling die direct gericht is op het trauma. Traumatische klachten worden met TFT binnen een ruimer traject behandeld. Er komen dan ook andere behandelingsmethoden aan bod om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te vergroten of rouw toe te laten. 

VT-Adv uitzonderingen

Uitzonderingen of beperkingen voor het gebruik bij TFT VT™

Bij TFT Voice Technology ™ wordt gebruik gemaakt van uw stem.  De cliënt voert zelf de behandeling uit door de behandelpunten te tappen.  Zonder stem kan de therapeut normaal gesproken geen behandelpunten vinden. Als een cliënt de armen niet kan bewegen of problemen met de motoriek heeft kan het tappen niet of moeilijk plaatsvinden. Toch zijn er dan nog mogelijkheden onder voorwaarde dat een volwassen begeleider aanwezig is. Hieronder volgen een aantal uitzonderingen:

 • Kinderen: Bij TFT wordt gebruik gemaakt van focus. Kinderen zijn niet altijd of slechts ten dele in staat te focussen op een probleem. Alleen als het kind in de belastende situatie is kan er dan behandeld worden. U kunt zich voorstellen dat dat vaak niet wenselijk is. Bij kinderen is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Spraakuitval: Bij TFT VT wordt gebruik gemaakt van de spraak. Zonder dat kan er niet behandeld worden. Als u last heeft van spraakuitval dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT VT zinvol is. Soms komt het voor dat een begeleider de benodigde ' stem'  levert. Of dit mogelijk is hangt van een aantal factoren af.
 • Lichamelijke handicap: Bij TFT VT is het noodzakelijk dat iemand de behandelpunten zelf kan aanraken. Kunt u dit niet of slechts ten dele dan dient u iemand bij u te hebben die dat wel kan of die u kan assisteren als de motoriek minder goed werkt.
 • Verstandelijk handicap: Bij verstandelijk gehandicapten dient de ouder of voogd of een andere behandelaar de behandeling te begeleiden of zelf uit te voeren bij de cliënt. Ook hier is eerst overleg nodig met de ouder(s)/voogd en de therapeut.
 • Zware dissociatieve klachten of epilepsie: Bij TFT VT dient u aanspreekbaar te zijn. Hoewel epilepsie heel anders is dan dissociatieve klachten dient de cliënt  aanwezig te zijn voor behandeling. Als iemand wegvalt en niet meer reageert kan er niet behandeld worden. Als u hier last van heeft dan dient u eerst contact op te nemen met de therapeut of een behandeling met TFT VT zinvol is. Met begeleiding door een derde persoon zijn er misschien toch mogelijkheden.
 • Zware psychische of psychiatrische stoornissen: Bij zware psychische klachten dient eerst u contact op te nemen met de behandelende therapeut. Onder zware psychische of psychiatrische stoornissen vallen onder meer, echter niet uitsluitend beperkt tot:
  • Ernstige vormen van dissociatie
  • Zware depressie
  • Anorexia en Boulimea en aanverwante eetstoornissen: hierbij geldt dat TFT VT binnen een langdurig behandeltraject kan worden ingezet. Dit kan binnen Effeta, bij Imet of bij uw reguliere behandelaar.
  • Borderline
  • Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
  • Schizofrenie
  • andere zware psychische of psychiatrische stoornissen

U kunt bij zware psychische of psychiatrische stoornissen alleen behandeld worden met toestemming en begeleiding van uw (reguliere) behandelaar. Vooroverleg is dan nodig. Bij het aanvragen van een consult dient u dit melden. Tevens wordt u dit gevraagd bij de behandelovereenkomst.

Overigens kan TFT VT zeer goed helpen bij de zware klachten om ernstige trauma's op te lossen en om de nodige rust te creëren via kortdurende interventies binnen een langer behandeltraject van een collega therapeut.

 

Meer artikelen...

 1. Voorbereidende informatie

Subcategorieën