Thought Field Therapy (TFT) voor wie?

De toepassing van Thought Field Therapy (TFT) is uitermate geschikt voor de behandeling van psychisch emotioneel storende problemen zoals angsten, trauma’s, PTSS, stress, psychisch emotioneel ongemak, psychische overbelasting, burn-out, stemmingen, depressie etc. Bij depressie dient gezegd te worden dat bij een zware depressie toezicht door een arts nodig is. Dit vanwege bekende therapeutische redenen.
Bij dwang gedachten of vergaand compulsief gedrag kan TFT uitkomst bieden. Als mensen onderkennen dat dingen in hun leven op een of andere manier niet goed lukken, iemand geremd is of als er sprake is van ronduit zelf-sabotage kan TFT goed hulp bieden.

Ook bij het verhogen van prestaties zoals bij sport, studie of werk waarbij mensen tegen persoonlijke blokkades of een plafond aanlopen kan TFT een oplossing bieden.

Verslavingen zoals roken, alcohol en zelfs zwaardere verslavingen zijn te behandelen met TFT. Bij eetverslavingen, anorexia nervosa, boulimia en vreetbuien kan TFT helpen. Bij Boulimia en Anorexia dient dit binnen een uitgebreider traject te gebeuren van in de regel een tot meerdere jaren.
Bij drugsverslavingen kan TFT uitkomst bieden. Dit dient dan te gebeuren in een uitgebreider traject waarbij ook maatschappelijk werk en medische diensten betrokken worden.
Bij verslavingen speelt volgens Dr. Callahan ‘Anxiety’ (vrij vertaald en onvolledig: stress door onrust of (onbewuste) zorgen) een rol. De verslaving maskeert deze onrust of zorgen. 

Kortom bij alle emotioneel storende problemen kan Thought Field Therapy uitkomst bieden. Dit komt doordat met TFT het emotioneel controle systeem beïnvloedt kan worden. Het is dus niet zomaar een ‘ei van Columbus’. Het is een fundamenteel ingrijpende therapie. Daar waar de oorzaak (de perturbatie) zit wordt ingegrepen. Zodoende is de TFT therapeut in staat mensen te helpen bij het oplossen van emotioneel ongemak. Het brengt volgens een natuurlijk mechanisme heling tot stand.

Hieronder is een niet volledige lijst opgenomen. Staat uw klacht er niet bij neem dan contact op. Wellicht dat ook voor u TFT uitkomst kan bieden.

 • stressklachten
 • fobieën en angsten
 • PTSS, kleine en grote trauma’s, zoals bij (seksueel geweld) of natuurrampen
 • storende emotionele reacties, gevoelens of gedragingen, vastzitten
 • zorgen, stemmingen, depressies
 • burn-out, psychische overbelasting, overspannenheid
 • remmingen en blokkades, dwanggedachten of dwanghandelingen
 • relatieproblemen, isolatie, eenzaamheid of verlatenheid, geremdheid
 • onverwerkt verdriet, pijn, rouwverwerking
 • verslavingen: roken, eten, seks, drugs, alcohol, e.d.
 • eetverslavingen, anorexia nervosa, boulimia en vreetbuien
 • lichamelijke klachten zonder bekende oorzaak die als psychisch-somatisch worden gezien
 • de weg kwijt zijn, wel het inzicht hebben maar op een of andere manier lukt het toch maar niet
 • terugkerende dromen, nachtmerries
 • moeite met keuzes maken
 • minderwaardigheidsgevoelens
 • weinig zelfvertrouwen
 • pijnklachten
 • andere klachten die storende emoties geven