Hulp nodig

Als u hulp nodig heeft omdat uw probleem is teruggekomen, dan kunt u meteen bellen naar +31 (0)6 55342478 of e-mailen en direct om een afspraak vragen. Het is soms mogelijk diezelfde dag of ergens in de week al een afspraak te krijgen. Voor het email adres zie het visitekaartje.

Bij een beperkt aantal mensen kan de klacht terugkeren. Als bij u een klacht is teruggekeerd neem dan meteen contact op met uw TFT therapeut (per telefoon of per email). Mocht u niet direct contact krijgen noteer dan in ieder geval de volgende gegevens, ook al lijkt dit vreemd:

  • Dag en tijd waarop u merkte dat het terugkwam.
  • Was u aan het eten en/of drinken?
  • Rookte u op dat moment?
  • Deed u iets op? Eau de toilette, parfum of iets dergelijks?
  • Ademde u iets in waar u niet goed tegen kon?
  • Wat deed u op dat moment. Dus welke activiteit was u aan het uitvoeren?

Ogenschijnlijk mogen deze dingen voor de meeste mensen vreemd lijken of niets zeggen, echter er is altijd een reden dat een probleem terugkomt. Die reden dienen we te vinden opdat we dat kunnen behandelen.
Sommige mensen kopen een eau de toilette of iets dergelijks, waarbij pas naderhand blijkt dat een stof die er in zit energetisch toxisch is. Het probleem kan opnieuw behandeld worden en als die specifieke stof of dat ene merk veelal gedurende langere tijd vermeden wordt blijft het probleem weg.

Wat energetisch toxisch kan zijn voor een persoon is vaak niet bekend. Er is wetenschappelijk onderzoek gaande naar energetisch toxische stoffen. Hoe het werkt is nog niet geheel duidelijk. De praktijk leert dat zulke stoffen bestaan. Zelfs zeer kritische mensen die iets dergelijks ervaren, beamen dat er iets gebeurd in contact met een dergelijke stof. Daarom zijn bovenstaande vragen van belang om u met een terugkerend probleem te kunnen helpen.