Instituut voor Thought Field Therapy te Echt, Limburg

Thought Field Therapy (TFT) heeft een zeer grote resultaat score bij diverse emotioneel storende problemen. Met veel andere TFT therapeuten ter wereld kan ik stellen dat er resultaat kan worden geboekt in vaak zeer korte tijd. Het fijne van TFT is dat het meteen werkt zonder neveneffecten of dat het helemaal niet werkt. Als er positief effectoptreedt binnen één sessie dan kun je stellen dat dit dooe de TFT therapie komt.  Dit in tegenstelling tot de meeste andere psychotherapieën waar pas na lange tijd blijkt of er (enig) resultaat verkregen wordt. Het effect dan alleen aan de therapie toeschrijven is dan een stuk lastiger. Andere invloeden hebben in de tijd meer kans.

Als psychodynamisch therapeut en integraal hypnotherapeut ben ik gewend te werken met trance en het onbewuste van mensen. Uit ervaring van andere therapeuten en mijn eigen ervaring blijkt dat voor een aantal psychisch-emotioneel storende problemen er slechts bij een kleine groep cliënten substantieel resultaat te behalen is, zodanig dat gesteld kan worden dat de cliënt klachtenvrij is. De meerderheid van de cliënten kan leren met het probleem te leven na een, wellicht langdurig, behandelingstraject. Dit geldt helaas voor de meeste psychotherapieën. Het begrip ‘genezing’ van een psychisch-emotioneel probleem wordt over het algemeen niet gebruikt. Hoe zou je dat ook dienen te definiëren? Dat andere psychotherapieën slechts een beperkte mate van succes hebben kan nu worden verklaard. Het heeft te maken met het feit dat de oorsprong van een emotioneel storend probleem door de meeste psychotherapieën niet wordt verwijderd of onwerkbaar gemaakt. Binnen TFT wordt nu gesteld (met wetenschappelijke onderbouwing gesteund door statistiek op de geboekte resultaten) dat de oorsprong van een emotioneel storend probleem in een gedachteveld ligt. De oorsprong ligt volgens deze verklaring dus buiten de hersenen. In de hersenen gebeurt uiteraard wel heel veel. Andere conventionele psychotherapieën kunnen zinvol zijn om uzelf beter te leren kennen. Bij gedragswijzigingen kunnen andere therapieën zinvol zijn.
Hiermee stel ik dat de overlast door mentaal-emotionele problemen in de regel op te lossen zijn met TFT of sterk te verminderen zijn. Als er daarnaast gedragswijzigingen nodig zijn dan zijn andere therapeutische technieken ook nodig.

 

Omdat ik heb ervaren dat cliënten zo goed reageren op TFT en omdat na grondige bestudering van TFT mij de kracht en potentie van deze techniek duidelijk is geworden heb ik het Instituut voor Thought Field Therapy opgericht te Maastricht, Limburg. Binnen dit instituut wordt TFT gebruikt voor een breed scala van emotioneel storende problemen zoals onder meer (ernstige) stress, trauma, enkelvoudige fobieën en andere angsten. Ook bij andere problemen zoals depressie, burn-out of futloosheid kan TFT worden gebruikt. TFT kan ook worden gebruikt voor prestatievergroting bij leren, werken of sporten doordat het in staat is blokkades op te heffen. TFT kan bij ieder emotioneel storende klacht worden toegepast! TFT maakt het mogelijk echt resultaat te boeken voor uw psychisch-emotionele klacht.

Binnen het Instituut voor Thought Field Therapy wordt nauw samengewerkt met Effeta, training, coaching en therapie. Binnen Effeta wordt gewerkt met haptonomie, haptotherapie en psychodynamische therapieën en hypnotherapie en daarbij Thought Field Therapy. 
Binnen Effeta wordt aandacht gegeven aan bewustzijnsontwikkeling. TFT wordt binnen Effeta vaak ingebed in een breder behandel- of coaching programma.