Categorie: In de praktijk
Hits: 5518

Een Thought Field therapy (TFT) behandeling

Voorbereidende informatie

Omdat TFT nog redelijk onbekend is en vreemd kan overkomen in vergelijking met andere therapieën is het goed als u weet wat u kunt verwachten. Lees het onderstaande goed door en laat u zich verwonderen door de resultaten die mogelijk zijn. De techniek volgt een bepaalde procedure en komt mogelijk als eenvoudig over. Weet wel dat er heel wat onderzoek aan ten grondslag ligt. Het is goed als u kritisch bent, graag zelfs. Wat gevraagd wordt is dat u uw eigen ervaringen accepteert. Als een vervelend storende emotie wegzakt of verdwijnt dan is dat uw eigen reële ervaring.

De behandeling

Emotionele problemen of blokkades zijn voor mensen nooit eenvoudig. De oplossing kan dat wel zijn. Het kan namelijk voorkomen dat een probleem met een beperkt aantal meridiaanpunten is opgelost. Het kan ook zijn dat een probleem gelaagd is. Een cliënt zegt dan bijvoorbeeld ‘Dat ene gevoel is weg, maar ik heb nu last van dat andere vervelende gevoel’. Sommige cliënten kunnen dit met veel onderscheidingsvermogen voelen. Het kan zijn dat dan met dat laatste gevoel verder gewerkt wordt. Bij gelaagde, vaak meer complexe problemen, kan het voorkomen dat er meerdere sessies nodig zijn.

Wat te doen bij een complicatie

Een complicatie kan optreden als er wel resultaat bereikt wordt maar er op een bepaald moment tijdens de behandeling blijkt dat het probleem niet verder afneemt of op een later tijdstip terugkomt. Het kan dan zijn dat er een energetische toxine aanwezig is dat een beter resultaat verhindert. In feite blokkeert een energetische toxine dan verdere afname van het probleem. Als dat zo is dan kan verwacht en voorspeld worden dat het probleem zal terugkeren. Als u de adviezen van de therapeut opvolgt kan de oorzaak worden opgespoord. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een haargel of parfum of iets dergelijks. De therapeut zal dan bijvoorbeeld vragen om bij een volgende sessie alle spullen die u gebruikt voor uw persoonlijke verzorging mee te nemen of in de buurt te hebben bij een TFT VT sessie. Er kan dan getest worden of er iets is dat energetisch toxisch werkt en een oplossing blokkeert.
Een aantal mensen zijn hiermee onbekend en voor hen is dit zeer vreemd. Ook hier geldt dat onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is en in de praktijk blijkt dat het voorkomt. In de eigen praktijk is bijvoorbeeld gevonden dat een bepaald parfum iemand letterlijk de zenuwen door het lijf jaagt als dat ene specifieke parfum op het lichaam wordt aangebracht. Deze persoon mijdt het betreffende parfum en leeft nu met meer rust in het lijf. De nerveuze klachten konden daarna worden verholpen. Het komt overigens niet zo veel voor dat cliënten last hebben van energetische toxines. Het relatief meer voor bij gevoelige personen.

Tracking

Als een behandeling resultaat heeft dan treedt de fase van tracking op. Bij veel cliënten blijft het probleem weg.  
Mocht na enige tijd het probleem terugkomen, dan is daar een reden voor. Meestal zijn daar dan energetische toxines voor verantwoordelijk. U dient dan uw therapeut zo snel mogelijk te benaderen om samen na te kunnen gaan waar het vandaan komt. Als de oorzaak gevonden is en de energetische toxine wordt vermeden, dan kan een simpele herhaling van de behandelpunten het probleem oplossen.

Naar het consult

Als u het bovenstaande goed heeft gelezen dan begrijpt u dat u gevraagd wordt om bij voorkeur zonder parfum, haargel, etc naar het consult te komen of een VT sessie te volgen. Dit vermindert de kans op beïnvloeding door energetische toxines. U bent goed zoals u bent!
Bij een TFT VT consult wordt u gevraagd om bij voorkeur zonder  parfum, haargel, deo roller en dergelijke de behandeling te volgen.

Ik wens u een succesvol consult toe.