Voorbereidende informatie voor een Thought Field therapy (TFT) behandeling

Thought Field Therapy is inmiddels op meerdere plaatsen in de (Angelsaksische) wereld bekend. Een aantal zaken weet u misschien al. Binnen de voorbereidende informatie worden die zaken genioemd die u dit te weten, ook voor na de behandelimg. Lees het onderstaande goed door. TFT is Evidence Based, dat betekent dat resultaten mogelijk zijn. De techniek volgt een bepaalde procedure en komt mogelijk als eenvoudig over. Weet wel dat er heel wat onderzoek aan ten grondslag ligt. Het is goed als u kritisch bent, graag zelfs. Wat gevraagd wordt is dat u uw eigen ervaringen accepteert. Als een vervelend storende emotie wegzakt of verdwijnt dan is dat uw eigen reële ervaring.

Voorbereidende informatie voor een behandeling

 • Bij een Thought Field Therapy behandeling denkt u aan het probleem en probeert u de storende emotie (bijvoorbeeld spanning) te ervaren. Als u de emotie kunt ervaren dan kunt u er een subjectieve waarde op een schaal van 0 tot 10 aan geven. 0 staat voor helemaal geen last en 10 staat voor maximale last. De waarde is een waarde op dit moment. Kunt u geen waarde geven doordat u het gevoel niet krijgt opgeroepen, dan kan er toch met TFT gewerkt worden. Alleen ervaart u dan niet hoe het gevoel minder wordt en zal de tijd moeten uitwijzen of de behandeling aangeslagen heeft of dat er een vervolg nodig is.
 • Gedurende de behandeling raakt u uzelf aan met twee vingers en u behandelt uzelf op aanwijzen van de therapeut, door te tappen met twee vingers op het lichaam. U wordt ook gevraagd bepaalde zinnen uit te spreken. Bijvoorbeeld ‘Ik wil helemaal over dit probleem heenkomen’ of ‘Ik wil dit probleem behouden’. Dit is misschien vreemd, want wie wil het probleem behouden. Toch heeft dit een functie. U als systeem/lichaam kunt eventueel iets anders aangeven dan u met uw verstand denkt. Als dit zo is dan is dit is van belang voor een succesvolle behandeling.
 • Na enkele inleidende algemene testen wordt overgegaan op de behandeling van het probleem. 
  Dit kan met diagnose via de armtest gaan: u strekt uw arm zijdelings uit en terwijl u aan het probleem denkt of het voelt, zegt de therapeut bijvoorbeeld dat u twee vingers op een bepaalde plek op het lichaam dient te leggen. Dit punt is een testpunt van een meridiaan. De therapeut zal dan uw arm testen. Afhankelijk van het resultaat zal een nieuw punt worden getest of u wordt gevraagd op een bepaalde plaats op uw lichaam te tappen (dit is kloppen met twee vingers) op een meridiaanpunt. Dit is dan een behandelpunt. Er zijn 14 testpunten en 14 behandelpunten.  Dit wordt herhaald totdat voor de therapeut blijkt dat de code van het probleem is gevonden.
 • Meestal gaat het via Voice Technology in plaats van bovenstaande armtest. U wordt gevraagd over het probleem te praten of er aan te denken en 'één twee drie' te zeggen. De therapeut haalt uit uw stem via VT de behandelpunten. De punten worden direct aan u doorgegeven. U behandelt de aangegeven punten door op die punten te tappen.
 • U geeft opnieuw een eigen inschatting (schaal van 0 - 10) van de storende emotie op dit moment, 0 staat voor helemaal geen last en 10 staat voor maximale last. Gewoonlijk zal de subjectieve waarde gedaald zijn, als de juiste code gediagnosticeerd is. De code kan uit één of meerdere of in uitzonderlijke situaties zelfs veel meridiaanpunten bestaan.
  Bij een kleine groep mensen kan dat over de twintig punten zijn. Daar zijn dan redenen voor die de therapeut kan opsporen.
 • De therapeut zal u vragen een aantal oogbewegingen uit te voeren terwijl u op een meridiaanpunt tapt. De therapeut begeleidt u hierbij.
 • Weer wordt er gevraagd een inschatting (schaal van 0-10) op dat moment te geven. 0 staat voor helemaal geen last en 10 staat voor maximale last. Afhankelijk van het resultaat wordt het tappen herhaald volgens de gevonden code of de therapeut zal verder gaan met testen.

Emotionele problemen of blokkades zijn voor mensen nooit eenvoudig. De oplossing kan dat wel zijn. Het kan namelijk voorkomen dat een probleem met een beperkt aantal meridiaanpunten is opgelost. Het kan ook zijn dat een probleem gelaagd is. Een cliënt zegt dan bijvoorbeeld ‘Dat ene gevoel is weg, maar ik heb nu last van dat andere vervelende gevoel’. Sommige cliënten kunnen dit met veel onderscheidingsvermogen voelen. Het kan zijn dat dan met dat laatste gevoel verder gewerkt wordt. Bij gelaagde, vaak meer complexe problemen, kan het voorkomen dat er meerdere sessies nodig zijn.

Voorbereidende informatie: op naar een goed resultaat

Voorbereidende informatie: Wat te doen bij een complicatie

Een complicatie kan optreden als er wel resultaat bereikt wordt, maar er op een bepaald moment tijdens de behandeling blijkt dat het probleem niet verder afneemt of op een later tijdstip terugkomt. Het kan dan zijn dat er een energetische toxine aanwezig is dat een beter resultaat verhindert. In feite blokkeert een energetische toxine dan verdere afname van het probleem. Als dat zo is dan kan verwacht en voorspeld worden dat het probleem zal terugkeren. Als u de adviezen van de therapeut opvolgt kan de oorzaak worden opgespoord. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een haargel of parfum of iets dergelijks. De therapeut zal dan bijvoorbeeld vragen om bij een volgende sessie alle spullen die u gebruikt voor uw persoonlijke verzorging mee te nemen of in de buurt te hebben bij een TFT VT sessie. Er kan dan getest worden of er iets is dat energetisch toxisch werkt en een oplossing blokkeert.
Een aantal mensen zijn hiermee onbekend en voor hen is dit zeer vreemd. Ook hier geldt dat onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is en in de praktijk blijkt dat het voorkomt. In de eigen praktijk is bijvoorbeeld gevonden dat een bepaald parfum iemand letterlijk de zenuwen door het lijf jaagt als dat ene specifieke parfum op het lichaam wordt aangebracht. Deze persoon mijdt het betreffende parfum en leeft nu met meer rust in het lijf. Met het nieuwe Individuele Energetische Toxine protocol kunnen we het nu uit het systeem verwijderen.  De nerveuze klachten konden daarna worden verholpen. Het komt overigens niet zo veel voor dat cliënten last hebben van energetische toxines. Het relatief meer voor bij gevoelige personen. Bij de voorbereidende informatie kan het helpen als u zelf ervaringen hiermee heeft, dat u deze noteert.

Voorbereidende informatie: Tracking

Binnen de voorbereidende informatie dient u ook te weten wat te doen na een behandeling, met name voor de zeldzame situatie als een probleem (deels) terugkomt. Als een behandeling resultaat heeft dan treedt de fase van tracking op. Bij veel cliënten blijft het probleem weg.  
Mocht na enige tijd het probleem terugkomen, dan is daar een reden voor. Meestal zijn daar dan energetische toxines voor verantwoordelijk. U dient dan zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat samen nagegaan kan worden waar het vandaan komt. Als de oorzaak gevonden is en de energetische toxine wordt vermeden, dan kan een simpele herhaling van de behandelpunten het probleem oplossen.

Naar het consult

Als u het bovenstaande goed heeft gelezen dan begrijpt u dat u gevraagd wordt om bij voorkeur zonder parfum, haargel, etc. naar het consult te komen of een VT sessie te volgen. Dit vermindert de kans op beïnvloeding door energetische toxines. U bent goed zoals u bent!
Bij een TFT VT consult wordt u gevraagd om bij voorkeur zonder parfum, haargel, deo roller en dergelijke de behandeling te volgen.

Ik wens u een succesvol consult toe.

Vrij van parfums en andere geurige producten tijdens de behandeling