Welkom bij het Instituut voor Thought Field Therapy

Welkom bij het instituut voor Thought Field Therapy. Mijn naam is Ronald Martens gertraind in TFT op het TFT-Adv. niveau. Voor cliënten en geïnteresseerden is de informatie in deze website samengesteld. Mocht u vragen hebben of een consult wensen, neem dan contact op.

Wat is Thought Field Therapy (TFT)?

Thought Field Therapy is een techniek of procedure die als grondslag heeft 'Denk aan het emotioneel-storend probleem', terwijl energie wordt ingebracht via meridiaanpunten volgens een bepaalde volgorde, in combinatie met een set van oogbewegingen’, waarbij een gunstig effect of resultaat wordt verkregen. 
Achter dit eenvoudige en briljant ogende Thought Field Therapy (TFT) zit een heleboel kennis en wetenschapsbeoefening.

Thought Field Therapy (TFT) bestaat uit drie niveau’s:

  • Het eerste niveau is het standaard algoritme voor bijvoorbeeld ‘angst’ of ‘verslaving’. Een ieder, ook zonder training, kan dat toepassen. Het aantal cliënten dat hiermee geholpen kan worden wordt groter in combinatie met een geoefend therapeut.
  • Het tweede niveau is de diagnose waarbij met behulp van kinesiologie een decodering van een emotioneel-storende probleem wordt gezocht. Dit niveau wordt Causal Diagnostics genoemd. De therapeut mag op dit niveau TFT -Dx voeren.
  • Het derde niveau binnen Thought Field Therapy is Voice Technology™ waar de decodering uit de stem van een cliënt wordt gefilterd. Dit kan handig zijn voor zeer complexe problemen of als de cliënt niet belast mag worden via kinesiologie.  De therapeut mag op dit niveau TFT-Adv  (getraind in de Voice Technology procedures) voeren.

Binnen het Instituut voor Thought Field Therapy wordt met alle drie de niveaus gewerkt! Dus ook met Voice Technology™ kortweg VT genoemd.

  • De cliënt wordt gevraagd om aan het probleem te denken en als het mogelijk is het te voelen. Mensen met een angst hoeven er veelal maar aan te denken en de angst komt naar boven. Dit wordt het intunen op het probleem genoemd en is een belangrijke eigenschap van de Thought Field Therapy procedure. Dit ‘intunen’ onderscheidt TFT duidelijk van andere technieken zoals acupunctuur en acupressuur waarbij een cliënt niet aan het probleem hoeft te denken.
  • De therapeut vraagt aan de cliënt hoe erg het probleem op dat moment is. Hiervoor maakt de cliënt een subjectieve inschatting 0 geen last tot 10 maximale last. De cliënt geeft dan een eigen subjectieve schatting op deze schaal. Hoewel sommige cliënten wel eens zeggen ‘tien miljoen’. Dan kan een therapeut daarmee verder gaan. De subjectieve waarde wordt de SUD of Subjective Units of Disstress genoemd.
  • De therapeut wijst een meridiaanpunt aan en de cliënt tapt vijf tot zeven maal op dat punt. Daarna volgen er meestal nog één of meer punten totdat een specifieke serie van tappen op meridiaanpunten is volbracht. Binnen de Thought Field Therapy is dit een Sequence (Sq).
  • De cliënt wordt gevraagd een schatting van het probleem te geven op een schaal van 0 tot 10. In de regel zal bij de juiste volgorde van punten er een flinke daling van de ervaren emotionele overlast plaatsvinden. Veelal tot verbazing van de cliënt.
  • Daarna wordt een set van oogbewegingen gemaakt terwijl de cliënt op een specifiek meridiaanpunt tapt of klopt.
  • Daarna wordt opnieuw dezelfde set van meridiaanpunten getapt. De therapeut wijst die aan.
  • Opnieuw wordt de cliënt gevraagd een schatting te maken. Al naar gelang de uitkomst daarvan, is, als er geen last wordt ervaren, de cliënt klaar of als er nog last is, wordt er verder gewerkt.

Als de cliënt het probleem niet meer kan oproepen, dan treedt binnen Thought Field Therapy een nieuwe fase in. De fase waarin de cliënt het voormalige probleem aangaat. Bijvoorbeeld bij pleinvrees gaat de cliënt naar een plein en ervaart hoe dat na de behandeling is. Als de cliënt klachtenvrij is kan overgegaan worden op de fase van ‘tracking’, dit is 'de cliënt volgen'. Dit houdt in dat de cliënt meteen met de therapeut contact opneemt op het moment dat het probleem terugkomt, zodat kan worden nagegaan hoe dat dan komt.

Bij de meeste cliënten komt de klacht veelal niet meer terug.

Thought Field Therapy brengt rust in de vijver